De juiste volgorde

Het geld moet de zorg volgen, is een veelgehoorde kreet. Dankzij minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) kunnen we daar nu aan toevoegen: het personeel moet de zorg volgen. Door de transitie van zorg van tweede naar eerste lijn ontstaat in sommige zorgbranches een overschot aan medewerkers, die met bijscholing prima in de eerste lijn inzetbaar zijn. Door het onlangs afgesloten sectorplan huisartsenzorg wordt voorkomen dat zij wegstromen uit de zorg en dat hun kennis verloren gaat. In plaats daarvan worden zij nu opgeleid tot doktersassistenten, praktijkondersteuners somatiek en praktijkondersteuners GGz.

Op de sociale media heb ik het sectorplan al weggezet zien worden als een sigaar uit eigen doos, omdat het budget voor de huisartsen niet meestijgt. Maar dat zou ook wel wat vroeg zijn. De opleiding van de zeshonderd mensen om wie het in het sectorplan gaat, moet nog een aanvang nemen. En de huisartsen moeten nog laten zien dat ze in de transitie van de zorg van tweede naar eerste lijn meerwaarde kunnen bieden. In een aantal huisartsenpraktijken en eerstelijns gezondheidscentra wordt al hard gewerkt om deze ambitie waar te maken. Als dit slaagt en als het personeel hierbij optimaal wordt ingezet, zal het geld de zorg vanzelf volgen. Maar wie zegt: “Geef eerst maar geld en dan zullen we eens zien wat we daarmee kunnen”, zal nul op het rekest krijgen.

Delen