De koek verdelen

Deze week wordt er in de Tweede Kamer gedebatteerd over de begroting van VWS. De fracties hebben uitgebreid commentaar gegeven en vragen gesteld aan de bewindslieden. De ministers en staatssecretaris geven daar dan weer antwoorden op. Het is interessant om dat eens live te volgen via Tweede Kamer livestream of NPOpolitiek.

Bij het stellen van de vragen en het becommentariëren van de begroting krijgen de sprekers ruimschoots de tijd en worden de standpunten van de politieke partijen naar voren gebracht. Hoe willen zij dat de koek verdeeld wordt en waaraan moet extra aandacht worden besteed? Ik hoorde vaak de woorden ‘kloonpolis’, ‘zorgval’ en ‘stapeling eigen betalingen’. Ieder had zijn eigen stokpaardje maar vele malen hoorde ik kritiek op de schimmigheid en veelheid aan polissen. Een enkele partij vond dat er in het kader van concurrentie nog wel meer toetreders op de zorgverzekeringsmarkt mochten komen.

Het gaat natuurlijk om het verdelen van de gelden maar ook over uitvoering van beleid. Sommigen opperden dat VWS veel te veel had geknepen op de begroting en dat bezuinigingen moesten komen via de Zorgakkoorden. Men vroeg zich af of dat wel reëel was en of wel goed werd gecontroleerd wat er met extra gelden werd gedaan? Zo zouden de huisartsen nog steeds veel geld tegoed hebben.

Bij het verdelen van schaarste kan het geld niet overal voldoende terechtkomen. Er werd gewezen op de hoge bedragen voor verpleeghuiszorg maar te weinig aandacht voor de thuiswonende ouderen. Men waarschuwde zelfs voor het concurreren van verpleeghuiszorg en wijkzorg bij verkrijgen van gelden. Of als er extra gelden naar verpleeghuiszorg gaan, zou er niet gewerkt kunnen worden aan verlaging van het eigen risico. Het geld kan maar een keer uitgegeven worden. Men vroeg om meer visie van het kabinet hierbij.

Als ergens iets bijkomt gaat ergens anders iets van af

Ook werden er nieuwe ideeën gelanceerd zoals van een zorgbuurthuisplan. Bij kritische vragen over een nieuw geopperd plan werd natuurlijk gevraagd waar het geld vandaan moest komen. Dat de dividendbelasting daarbij om de hoek kwam kijken, was te verwachten. Als ergens iets bijkomt gaat ergens anders iets van af. We hebben dat vaker gezien zoals ook in het onderwijs. Toen de langstudeerdersboete niet doorging werd er gejuicht totdat bleek dat daarvoor de studiefinanciering op de schop ging.

Wees op je hoede want voordat je het weet kom je er slechter vanaf. Maar dat je niet bescheiden hoeft te zijn met het opeisen van de koek verwoordde Mark Rutte eens toen hij zijn favoriete Bert en Ernie fragment beschreef. Bij het verdelen van de koek pakte degene die het eerste mocht kiezen het grootste stuk. Toen de ander aangaf daar moeite mee te hebben kreeg hij als antwoord: Wat had jij dan gekozen als je mocht beginnen? Zeker het kleinste stuk? Nou, dat heb je dan nu toch. Zijn we allebei tevreden!

Delen