De letter en de geest

Huub ter Haar laat weten dat de Stichting Herstelcirkel in de Wijk per 1 mei ophoudt te bestaan. ‘Herstelcirkel heeft vooral een bijdrage geleverd aan het bewustzijn dat vitaliteit verbeteren begint bij het verbinden van burgers’, schrijft hij in het LinkedIn-bericht.

Wat wil je nog meer zou je denken, kijkend naar de doelen die het ministerie van VWS heeft geschetst in de documenten IZA, GALA en WOZO. Maar helaas, bij opschaling liep het vast op het stelsel van de gezondheidszorg. Het is geen geneeskundige zorg en krijgt dus geen toegang tot de vergoeding vanuit de basisverzekering. Naar de letter van die verzekering volkomen terecht, en de Nederlandse Zorgautoriteit kan hier dus feitelijk niets aan doen.

Maar naar de geest van de bedoelingen van IZA, GALA en WOZO betekent het een plotselinge dood van een initiatief dat beter had verdiend, en waarvoor het ministerie van VWS direct bij het schrijven van die programma’s aanpalend beleid had moeten ontwikkelen. Burgerinitiatieven komen nog te vaak meer ondanks dan dankzij overheidsbeleid tot stand.

Helaas, bij opschaling liep het vast op het stelsel van de gezondheidszorg

‘Ondanks deze afwijzing staan leefstijl(programma’s), bewonerscollectieven en leefstijlgeneeskunde meer dan ooit op de agenda en zijn ze gemeengoed aan het worden’, schrijft Ter Haar. Dat ze meer op de agenda staan klopt inderdaad. Maar het is een reële vrees dat gebrek aan financiering voor verdere opschaling ervan ervoor zal zorgen dat ze even snel weer van die agenda verdwijnen. Het is waardevol dat Herstelcirkel in Nijmegen Noord een goede opvolger kent en dat ook elders deelnemers het voornemen hebben om het initiatief voort te zetten. Maar er had veel meer in kunnen zitten.

Delen