De minister spreekt

Dienie Koolen-Goossens
Dienie Koolen-Goossens is zorgondernemer, logopedist en docent. Zij is bestuurlijk actief en heeft passie voor gezondheidszorg en onderwijs. Bekijk ook haar profiel op LinkedIn. Lees alle artikelen van Dienie Koolen-Goossens

Minister Schippers heeft zich uitgesproken over de wijze van invoeren van vrije prijzen bij logopedie. Dit doet zij in het kader van de moties die zijn ingediend bij een eerder overleg. Er is toen door politici duidelijk aangegeven waar de schoen wringt wanneer het invoeren zonder meer zou plaatsvinden. De minister gaf aan dat het huidige maximumtarief obsoleet was, omdat het daadwerkelijk aangeboden tarief niet eens in de buurt kwam. Het gebrek aan vertrouwen tussen zorgverzekeraars en logopedisten werd door ieder onderschreven en als belangrijk obstakel gezien.

Na ieder gehoord te hebben, besloot onze minister om toch over te gaan tot het invoeren van vrije prijzen vanaf 2017, maar met in achtneming van de motie van mevrouw Wolbert. Deze motie stelt dat eerst uitgezocht diende te worden hoe de componenten van de opbouw van een tarief onderscheiden worden. En of het intercollegiaal en multidisciplinair overleg, wat de kwaliteit van behandeling duidelijk bevordert, daarin is meegenomen. Het verschil tussen declarabele en niet-declarabele tijd was namelijk enorm.

Gelukkig horen we hier het woord kwaliteit, want het lijkt ons als zorgaanbieders anders alleen maar om geld te gaan. De patiënt is gebaat bij goed materiaal, goed geschoolde hulpverleners, goede praktijkruimte en goede overlegmomenten. Dat dit een prijs heeft, was voor ons duidelijk en heeft enkele praktijken al de kop gekost. Dat een maximumtarief ingesteld was ter bescherming van de patiënt lijkt heel zinnig, maar heeft die rol bij logopedie helemaal niet gehad. Dit gaf de minister ronduit toe. De adviesregels van de NZa hiervoor werden met voeten getreden.

Ook de regeling dat je bij ongecontracteerde zorg een goed afgesproken percentage toch vergoed zou krijgen, werd door vele zorgverzekeraars niet opgevolgd. De aanpassing van de wet BIG opdat er wettelijk vrije toegang was voor onder andere logopedie werd niet altijd opgevolgd en zelfs de minister sprak toen uit dat een zorgverzekeraar daar vrij in was! Ja, er komen nieuwe prestaties maar niet elke zorgverzekeraar koopt ze in. En indien wel, dan helaas veelal duidelijk onder de prijs. Dat het vertrouwen in de zorgverzekeraars en in het ministerie van VWS laag was, is dan te begrijpen.

Maar nu keert het tij…of toch niet. We gaan nu een nieuw stadium in waarin onze minister zegt dat het aan de zorgprofessional is om de prijs van zijn dienst te bepalen. Daarnaast stelt ze dat de uiteindelijke totstandkoming van afspraken over kwaliteit en prijs van de zorg een proces is dat plaatsvindt tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder. Ik zie helaas al eisen voorbijkomen van zorgverzekeraars waaruit ik nog niet opmaak dat zij oog hebben voor de positie van de zorgaanbieder. Maar de minister heeft gesproken!

13 Reacties Reageer zelf

 1. Erik Vooren
  Geplaatst op 1 juli 2016 om 14:18 | Permalink

  Bekend verhaal geen onderhandeling positie. Slikken of stikken geheel je eigen zelfstandige keuze.

 2. Dienie Koolen-Goossens Dienie Koolen
  Geplaatst op 1 juli 2016 om 14:31 | Permalink

  Ik begrijp je sceptische blik. Het is wel van belang dat de zorgprofessional de nieuwe rol nu oppakt en assertief van zich laat horen wat hij of zij waard is. Het klopt dat hier nog niet naar werd geluisterd maar we hebben nu wel zwart op wit dat er meer met onze inbreng gedaan moet worden. Als het goed is kan de beroepsvereniging hierin ondersteunen. Signalen van geen goede onderhandelingspositie kunnen nu ook gemeld worden aan het Ministerie want de minister heeft gesproken…… Wat voor een administratie van de kant van de zorgverzekeraar dit zal opleveren zullen we zien. Wij hebben al jaren te maken met verschillen tussen zorgverzekeraars en de gehele administratie die dat teweeg brengt. Ook de informatie aan patiënten verzorgden wij omdat vanuit zorgverzekeraar info niet altijd duidelijk was over vergoeding. We gaan het zien en hopelijk beleven!

 3. Imma Muris
  Geplaatst op 1 juli 2016 om 14:56 | Permalink

  Welke nieuwe rol? Er komt alleen nóg meer werk bij (nu moet elke logopedist dus zelf de samenstelling van zijn tarief bepalen?) en de zorgverzekeraar zal bij zijn standpunt blijven dat men niet met iedere zorgverlener afzonderlijk kan gaan ‘onderhandelen’. Als ik nog niet cynisch was, ben ik het de laatste jaren wel geworden.

 4. Dienie Koolen-Goossens Dienie Koolen
  Geplaatst op 1 juli 2016 om 15:10 | Permalink

  Dat we nu ook veel tijd moeten besteden aan alle contracten onderschrijf ik. Dit gebeurt bij zorgaanbieders ook allemaal naast het gewone werk als behandelaar. We hebben daar verschrikkelijke decembermaanden en, toen de contracten eerder bekend moesten zijn, hete herfst etc door meegemaakt . We zijn zorgverlener en besteden veel tijd aan goede zorg, onderzoek en uitwerking daarvan, aan veelal dure nascholing, aan begeleiding, aan informeren en voorlichten/preventie. Als ondernemer zijn we heus ook gewend om tijd te besteden aan PR en weten we dat het tijd kost om een goede praktijk te managen met alle overhead die erbij komt kijken. Wanneer echter bij voorbaat bekend is dat alle energie op frustratie uitloopt levert het ons niets op als kopzorgen. Het geloof in verbetering is dan inderdaad ver weg.

 5. Marceline Houwink
  Geplaatst op 1 juli 2016 om 16:07 | Permalink

  Als dit samengaat met dat we verenigd als praktijkhouders mogen onderhandelen mer verzekeraars en niet als kartel worden gezien zou dat wat kunnen opleveren. Anders is er eerst nog een Nexit nodig om er wat aan te hebben. Maar daar kleven weer andere consequenties aan….tjongejonge, hoe groot moeten wel het trekken. …Hiervan krijg je toch spontaan heimwee naar het ziekenfonds? ??!!

 6. Karin Derks Karin Derks
  Geplaatst op 2 juli 2016 om 12:17 | Permalink

  Zou er een inkoper bij welke zorgverzekeraar dan ook, oog gaan krijgen voor dit: elke zorgverzekeraar heeft de mond vol over ‘de beste zorg voor de klant, kwaliteit voor de patiënt staat voorop’. Dat betekent in mijn optiek, dat je letterlijk voor die cliënt zorg wil dragen. Dat je als zorgverzekeraar en zorgaanbieder hetzelfde voor ogen hebt.. en dientengevolge met elkaar omgaat zoals je ook met je cliënt omgaat: respectvol, met oog voor elkaars waarde en kwaliteiten. Dat je congruent bent:zoals je zelf wilt dat er met jou als cliënt wordt omgegaan (want stel dat je als zorginkoper ineens zelf patiënt of cliënt wordt?), zo ga je zelf ook om met de mensen die zorg verlenen aan jouw klant. Want jouw klant is ook voor jou als zorginkoper je brood. Dan zou de cirkel rond zijn en kunnen zorgverzekeraar en zorgverlener samen de handen ineen slaan. En dat bedoel ik niet cynisch! Ik denk dat dat het uitgangspunt moet zijn en wil toch graag het signaal afgeven!

 7. Dienie Koolen-Goossens Dienie Koolen
  Geplaatst op 2 juli 2016 om 13:10 | Permalink

  Dank Karin voor reageren op dit blog. Via social media kan ik proberen zorginkopers te bereiken en hen vragen hun mening te geven over hoe zij omgaan met de “nieuwe” manier van onderhandelen. Of dat zij geen boodschap hebben aan de woorden van de minister van VWS. Hopelijk komen er reacties want voor het begrip van de zienswijze van elkaar is een weerwoord vanuit de zorgverzekeraar zeker van belang. De aanvulling van ieder wordt op prijs gesteld.

 8. Dienie Koolen-Goossens Dienie Koolen
  Geplaatst op 2 juli 2016 om 18:08 | Permalink

  En Marceline, je roep om meer mogelijkheden voor samenbundeling van praktijkhouders bij het onderhandelen met verzekeraars en niet als kartel worden gezien zou inderdaad wat op kunnen opleveren. De regels hiervoor zijn altijd zeer streng geweest en niet in verhouding tot de samenbundeling van de zorgverzekeraars. Ook gaat een beroepsvereniging over inhoudelijke richtlijnen, maar voor richtlijnen voor de financiering werd argwanend meegekeken en ze werden zelfs verboden. Constructies om met meer dan 8, dan wel gespreid over heel Nederland, te handelen bij het contracteren was soms een antwoord bij onze kritiek. ga er maar aan staan. Het is ons in ieder geval erg ingewikkeld gemaakt, door vele regels. En het leek dat concerns van verzekeraars steeds groter werden en overleg met onze beroepsvereniging of afgevaardigden steeds minder. Dit tij dient zeker te keren.

 9. Maarten Kok
  Geplaatst op 2 juli 2016 om 18:09 | Permalink

  Ach, fysiotherapeuten worstelen al jaren met de “vrije” tarieven. Tarieven die al vele jaren zijn bevroren. Niet eens met het in de overeenkomst genoemde tarief…dan niet tekenen en dus geen contract. Met de vrije tarieven voor de logopedie zal het niet anders gaan. Ik wens u veel succes met de onderhandelingen!

 10. Danny Kleinman
  Geplaatst op 4 juli 2016 om 10:05 | Permalink

  Zoals Maarten al aangeeft zijn de ‘vrije tarieven’ binnen de fysiotherapie al jaren een farce. Die kan je alleen hanteren bij die 1% van je patiënten die geen aanvullende zorgverzekering heeft en bij een kleine ZV zit. In de contracten van de grote zorgverzekeraars staat gewoon dat je hun tarief moet hanteren. In het geval van Menzis bijvoorbeeld zelfs ook als een verzekerde alleen een basisverzekering heeft ben je verplicht om hun eigen tarief te hanteren i.p.v. je praktijktarief. Dus hoezo ‘vrije tareiven’… ? ? ?

 11. Dienie Koolen-Goossens Dienie Koolen
  Geplaatst op 4 juli 2016 om 11:02 | Permalink

  Ik lees dat omgaan met vrije tarieven door zorgverzekeraars niet serieus wordt aangepakt. Vandaag kreeg ik bericht van de Nederlands Zorgautoriteit over een congres:’Van beleid naar praktijk’ die bestemd is voor zorgverleners. Lijkt me dat verzekeraars hiervoor wel zeker scholing kunnen gebruiken: hoe ga ik om met vrije tarieven! Ook zag ik bij bericht NZa over nieuwe beleidsregels voor 2017 niets over uitspraken minister over financiering logopedie. De woorden van de minister zullen toch wel serieus genomen worden? De NZa heeft haar autoriteit lang niet laten gelden. Laat ze dat nu wel eens gaan doen.

 12. Anne van Eupen
  Geplaatst op 6 juli 2016 om 14:19 | Permalink

  bedankt voor het doorbriefen van de informatie, Dienie! Zoals jij het doet heb ik bewondering voor; steeds het nieuws oppakken en ter sprake brengen op een zorgvuldige en gedegen manier!
  Graag wi hetvolgende onder de aandacht brengen. ik ben in Nijmegen ook zoekende en merk dat nieuwe betekenisvolle economie (soms happiness economie genoemd) waarschijnlijk meer gaat bijdragen aan verandering van bestaande structuren van logge concerns (zoals de zorgverzekeraars). Nieuwe opkomende start-ups maken van een probleem een business model. Volgens mij is de bijeenkomst van 7 juli as. hier een goed voorbeeld van: https://nijmegen.sp.nl/nieuws/2016/06/7-juli-nijmeegse-bijeenkomst-nationaal-zorgfonds. ik volg het met interesse in ieder geval.

 13. Dienie Koolen-Goossens Dienie Koolen
  Geplaatst op 6 juli 2016 om 15:48 | Permalink

  Dank Anne. Ik ken nieuwe initiatieven zoals het Nationaal Zorgfonds. Uit onvrede met het huidige zorgstelsel zie je dit opkomen. En daarnaast zijn er ook zorgprofessionals die ongecontracteerde zorg willen leveren. De signalen dat het systeem nu niet goed werkt zijn er genoeg. Worden ze opgepakt door de huidige spelers of krijgen we verandering? De balans tussen zorgverzekeraar-patiënt-zorgverlener is in ieder geval zoek. Hoe kan de zorg het beste gefinancierd worden? Wie het weet mag het zeggen.