De nieuwe ploeg

Doet het ertoe wie in het nieuwe kabinet zitten, vroeg Trouw zich af. Het antwoord is natuurlijk ja, want iedere minister en staatssecretaris geeft zijn of haar eigen kleur aan de functie.

Conny Helder (VVD) is wat dit betreft een logische keus voor de langdurige zorg. Zij is zowel vanuit haar functie als bestuursvoorzitter van tanteLouise als haar bestuurswerk bij ActiZ goed vertrouwd met de langdurige zorg. Haar eerdere functie bij SGE maakt bovendien duidelijk dat ze niet alleen ervaring heeft in ouderenzorg, maar ook in zorg en welzijn in de wijk.

Ook de keus voor Maarten van Ooijen (ChristenUnie) is mooi. Hij speelde in Utrecht een belangrijke rol in de totstandkoming van het Wijkpact Samen Oost. Dit vanuit de samenleving tot stand gekomen pact is gericht op intensieve samenwerking tussen bewoners, gemeenten en aanbieders op het gebied van welzijn, participatie en gezondheid. Stuk voor stuk essentiële agendapunten in zijn portefeuille jeugd en preventie.

Dat Ernst Kuipers (D66) minister voor curatieve zorg, covid en ethiek wordt, is geen verrassing. Hij heeft zijn bereidheid al maanden geleden ondubbelzinnig duidelijk gemaakt. Met zijn benoeming staat twintig jaar na Els Borst weer een arts aan het roer van volksgezondheid, stelt de Volkskrant. Waar de een dit een pré vindt, stelt de ander dat minister zijn een vak is en meer precies: een ander vak dan arts of ziekenhuisbestuurder.

‘Twintig jaar na Els Borst weer een arts aan het roer van volksgezondheid’

De krant stelt ook dat samenwerking tussen ziekenhuizen bovenaan zijn prioriteitenlijstje als minister staat. Of dat de juiste prioriteit is, staat open voor discussie. Samenwerking tussen ziekenhuizen is zeker essentieel, maar de zorg is veel meer dan ziekenhuiszorg alleen. En de zorgparagraaf van het coalitieakkoord laat er geen misverstand over bestaan dat VVD, D66, CDA en ChristenUnie vanuit een veel breder perspectief naar gezondheid willen kijken dan gezondheidszorg alleen.

Bij een aantal mensen ligt de vraag op de lippen in hoeverre Kuipers daar vanzelfsprekend oog voor heeft. Komt dit in zijn beleid niet duidelijk genoeg naar voren, dan zal hij snel heel nadrukkelijk aan het coalitieakkoord herinnerd worden. Van de drie nieuwe bewindslieden van VWS lijkt Kuipers dan ook op voorhand degene die toch wat meer te bewijzen heeft dan de andere twee.

Delen