De oude dag

Laatst sprak ik een aantal VvAA-leden over hun oudedagsvoorziening. Ik kreeg al snel de vraag voorgelegd of ik denk dat ‘alles voor elkaar is’ of ‘wanneer er kan worden gestopt met werken’.

Op zich natuurlijk relevante vraagstukken in de financiële levensplanning. De afgelopen jaren is de beantwoording van dit soort vragen echter wel een stuk complexer geworden. De langdurige extreem lage rentestand en het nauwelijks aanwezig zijn van inflatie zijn voor velen reden om samenstelling en opbouw van hun oudedagsvoorziening nog eens goed te bezien of tenminste eens door een andere bril te bekijken.

Vrij traditioneel bestaat de oudedagsvoorziening uit een uitkering die voortvloeit uit de AOW, aangevuld met pensioen dat is opgebouwd tijdens het arbeidzame leven en eventueel vermogen in de vorm van een woning, spaargelden of beleggingen.

Van ‘bakstenen’ kunt u niet eten of op reis

De vraag dient zich aan of en in hoeverre we nog op de eerste twee pijlers kunnen blijven blindvaren. En de vraag stellen is hem in dit geval ook beantwoorden. De AOW staat al langer onder druk, vooral door de vergrijzing. Veel pensioengerechtigden hebben daarnaast al ervaren dat hun pensioenuitkering is gekort omdat de fondsen door de lage rendementen niet in staat zijn aan hun verplichtingen, het betalen van uw pensioenuitkering, te voldoen. Naar verwachting zal deze problematiek zich voorlopig voortzetten. Tijd dus om nog eens kritisch naar uw oudedagsvoorziening te kijken! Afhankelijk van de tijd die u nog heeft in de opbouwfase, zou u bijvoorbeeld het al dan niet aflossen van uw hypotheekschuld kunnen overwegen. U kunt immers van ‘bakstenen’ niet eten of op reis. Het opbouwen van vermogen is vanzelfsprekend een mogelijkheid als u daar nog voldoende tijd voor heeft. Maar omdat die tijd er vaak niet is, komt het steeds meer voor dat er langer wordt doorgewerkt gedurende een aantal uren per week.

Kortom, de ontwikkelingen op de rentemarkt en de voortdurende lage inflatie nopen ons onze blik naar de toekomst te richten en wellicht eens anders naar de invulling van onze beoogde oudedagsvoorziening te kijken.

Delen