De praktijk van de toekomst

Doen waarnemend huisartsen aan cherrypicking, zoals huisarts Arjen Göbel stelt? De problematiek van waarnemers die gewoon hun geld verdienen met zich laten inhuren terwijl het werk van praktijkhoudende huisartsen zware verantwoordelijkheden met zich meebrengt, is verre van nieuw. Maar daarin de waarnemers betichten van cherrypicking is toch wel een wat eenzijdige belichting ervan. Zoals Medisch Contact twee jaar geleden beschreef is hier sprake van een veel breder vraagstuk waarvan de oorzaak een mix is van landelijk en lokaal spelende problemen.

Is praktijkhouderschap nog wel het meest logische toekomstmodel?

“Met meer praktijkhouders dragen meer schouder de zware ANW-last. Stimuleer dus praktijkhouderschap onder huisartsen”, schreef huisarts Derk Runhaar in een reactie op Twitter. En daar heeft hij natuurlijk wel een punt. Tegelijkertijd zit daar echter ook juist het probleem. Deels omdat de jonge generatie huisartsen zich onvoldoende gehoord voelt in de discussie over de toekomst van het huisartsenvak. Een aantal van die jonge generatie huisartsen heeft zich verenigd in Huisarts van de Toekomst met als doel in die discussie wél een actieve rol te kunnen spelen. In het succes daarvan kan een deel van de oplossing liggen.

Maar er speelt nog iets: veel jonge mensen, ook huisartsen, kijken anders tegen de werk/privéleven-balans aan dan de generaties voor hen. Zij willen ook ruime hebben voor andere dingen dan werk en die wens verhoudt zich niet zo eenvoudig tot de verantwoordelijkheden die praktijkhouderschap met zich meebrengt. Hiervoor kan gedeeld praktijkhouderschap een oplossing zijn. Maar moet niet ook nadrukkelijker worden stilgestaan bij de vraag of praktijkhouderschap voor huisartsen nog wel het meest logische toekomstmodel is?

Delen