De route

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Het kán dus, overbodige zorg achterwege laten. Het Beatrixziekenhuis in Gorinchem en ziekenhuis Bernhoven in Uden bewijzen het. Hun behandelvolume is met 7 respectievelijk 13 procent gedaald in vergelijking met andere ziekenhuizen. Beide ziekenhuizen hebben minder behandeld en minder intensief behandeld, en ze zijn meer in dagbehandeling gaan doen. De kwaliteit van zorg bleef op peil en patiënten keerden de twee ziekenhuizen niet de rug toe.

Een interessant aspect aan het verhaal is dat vanuit de ziekenhuizen ruimte is geboden voor telefonisch overleg met de huisartsen, zodat die minder patiënten hoeven te verwijzen. Meer zorg is dus in de eerste lijn gebleven. Natuurlijk kost die daar ook geld, maar de stijging van de Zvw-uitgaven in het verzorgingsgebied van beide ziekenhuizen komt volgens eerste schattingen slechts overeen met 10 tot 25 procent van de waardedaling van het behandelvolume in de ziekenhuizen.

Zorgstelsel biedt ruimte voor veranderprogramma’s die de weg naar de toekomst kunnen wijzen

De analyse kent beperkingen vermeldt het rapport van het Centraal Planbureau er netjes bij. In de twee regio’s is een belangrijke stap gezet naar lagere zorguitgaven, maar het moet nog bewezen worden dat de veranderprogramma’s op termijn zullen leiden tot blijvende financiële besparingen. Toch laten de eerste resultaten al wel zien dat het huidige zorgstelsel ruimte biedt voor veranderprogramma’s die de weg naar de toekomst kunnen wijzen. In wat hier is gebeurd, schuilt daarmee een belangrijke les voor de politieke partijen die nu hun verkiezingsprogramma’s aan het schrijven zijn. Maar er schuilt ook een les in voor de zorgaanbieders en zorgverzekeraars, die zeker een rol zal gaan spelen in de contractonderhandelingen in de komende periode. Onderhandelingen waarin gezamenlijke grond verkennen om te komen tot toekomstbestendige zorg nadrukkelijk het uitgangspunt is.

6 Reacties Reageer zelf

 1. Welmoed
  Geplaatst op 26 juni 2020 om 21:33 | Permalink

  Behandelvolume?
  Veranderprogramma?

  U spreekt overduidelijk niet de taal van diegenen die wel applaus, maar geen geld krijgen.

  Die groep namelijk heeft geen idee wat het begrip: ‘ behandelvolume‘ betekent, en die groep kromt de tenen zodra er gesproken wordt over ‘ veranderprogramma’ .

  Zij werken namelijk naar eer en geweten ( mocht u dat begrip niet kennen, dan kunt u misschien Googelen op deze term) ,
  volgens kwaliteitsstandaarden en richtlijnen die overbodige zorg onnodig maken.

  Telefonisch overleg met huisartsen aanprijzen als een innovatie?

  Volgens mij gaat het hier om elementaire communicatie rondom zorg, in het belang van de patiënt.
  Dit zou standaard moeten zijn, en niet moeten worden bestempeld als een bonus.

  Maar het door u aangehaalde doel: ‘ minder patiënten verwijzen‘ verraadt een andere agenda: GELD .
  Geen zorg, maar bezuinigingen.

  (En natuurlijk zult u antwoorden dat dat in ons aller belang is. Lagere premie.
  En meer van dit soort van ZN afgekeken ‘ originele bijdragen‘ .
  Maar hiermee onderschat u volgens mij uw betalende lezers. )

  Veranderprogramma’s. Maar dan wel binnen de door u eenzijdig gedefinieerde grenzen.

  Houellebecq zei eens:

  ‘ Een leugen is nuttig wanneer hij de werkelijkheid kan helpen veranderen, bedacht hij; maar als die verandering mislukt, is het enige wat overblijft de leugen, de verbittering en het besef van de leugen. ‘

  Tot slot stelt u eenzijdig en zonder bron dat toekomstbestendige zorg slechts kan bestaan door ‘ onderhandelingen‘ ( u heeft als ervaren medisch journalist misschien wel eens gehoord hoe deze ‘ onderhandelingen‘ verlopen? ) tussen zorgverleners en zorgverzekeraars.

  Het is allemaal niet overtuigend, en nogal eenzijdig.

  Blij dat de VVAA een andere koers kiest. Bijvoorbeeld waar het gaat om de vrije artsenkeuze.

  ( Het zal u natuurlijk niet ontgaan zijn, als medisch journalist met tientallen jaren ervaring. Zorgverleners geven tientallen argumenten om de huidige situatie te veranderen. Maar dan hebben zij het niet over uw ‘ veranderprogramma‘ binnen de huidige status quo. Accepteer het maar. ) .

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 26 juni 2020 om 22:23 | Permalink

  Over de vraag hoe de onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders verlopen bestaat veel discussie. Als de zorgaanbieders ziekenhuizen zijn, verkeren die laatste in ieder geval niet in een ongunstige positie. De onderhandelingen in deze sector waren lang nogal eenzijdig, omdat ziekenhuizen door vergaande fusiedrift veel macht hadden gekregen in hun werkgebieden. De twee ziekenhuizen waarom het hier gaat, zijn bereid geweest om in de onderhandelingen een breder perspectief te omarmen dan de laatste jaren gangbaar is geweest. Meerjarencontracten van de zorgverzekeraars maakten dit mogelijk. Dat is hoe je het ook wendt of keert een ontwikkeling met meerwaarde. Het cynisme van Houellebecq – overigens een van mijn favoriete auteurs – doet daar niets aan af.

 3. G K Mitrasing
  Geplaatst op 27 juni 2020 om 23:41 | Permalink

  het is al 1 april geweest dacht ik zo… fabeltjes verkopen blijft gewoon door gaan…
  Onwetenschappelijke niet te controleren bagger dat rapport.
  Check de websites van NZa Radboud, CPB en VGZ. Persberichten letterlijk allemaal hetzelfde. “Onafhankelijk” van elkaar.
  Wie de netwerken kent begrijpt het: een stinkende wind van geënsceneerde bullshit.

 4. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 28 juni 2020 om 00:48 | Permalink

  Waar de een een mooie ontwikkeling ziet, ziet de ander een complot.

 5. G K Mitrasing
  Geplaatst op 28 juni 2020 om 15:01 | Permalink

  waar de één een mooie ontwikkeling ziet, ziet de ander verstrekkende belangenverstrengelingen…

 6. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 28 juni 2020 om 18:44 | Permalink

  Wat spjjtig dat het onderzoek tot zulke tegenstrijdige reacties leidt. Het biedt een interessante route naar de toekomst, denk ik. Ik ben benieuwd hoe andere ziekenhuizen en zorgverzekeraars erop gaan reageren.