De schouders eronder?

Er is veel onvrede bij zorgverleners in de eerste lijn. Er wordt hard gewerkt om aan alle eisen te voldoen, maar ondersteuning vanuit zorgverzekeraars wordt gemist. Van de beloofde ontregeling van de zorg wordt niet veel gemerkt en bij nieuwe contracten lijken er zelfs eerder meer eisen te komen dan minder.

In een recente publicatie van de NZa lees ik dat de Zorgautoriteit vindt dat de verzekeraars hun rol goed oppakken. Over de zorginkoop wordt aangegeven dat dit gebeurt door samen afspraken te maken. Nergens lees ik een kritische blik op het proces hierbij. Alle uitingen hierover van beroepsverenigingen, zorgverleners, enkele politici of van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving lijken niet gehoord te zijn. Je zou er ontmoedigd van raken.

Nu heeft de NZa een enquête uitgezet als onderdeel van een monitor paramedische zorg. Dit blijkt een tijdrovende vragenlijst te zijn waarin gegevens beschreven moeten worden vanaf 2013. De ontwikkeling in betaalbaarheid, kwaliteit en toegankelijkheid wordt onderzocht en voor enkele beroepsgroepen wordt extra gekeken naar de overgang tot vrije prijzen. Mijn advies is om de vrije velden goed in te vullen. Vele vragen zijn op meerdere manieren te lezen en de juiste interpretatie van de antwoorden is zeer belangrijk.

Doordat er zo veel cijfers worden gevraagd over vele jaren terug, heb ik het idee dat het invullen eerder ontmoedigd wordt dan aangespoord. Verder heb ik begrepen dat de uitkomsten pas komen wanneer het contracteerproces voor 2019 al achter de rug is.

Nu niet ingrijpen bij de zorginkoop zou een slechte zaak zijn, want de rollen zijn slecht verdeeld. Als logopediste herinner ik me nog het intensieve kostenonderzoek van enkele jaren geleden. De conclusies waren overduidelijk, maar die hebben de zorgverzekeraars naast zich neergelegd. Adviezen van de Zorgautoriteit over de tarieven werden niet opgevolgd. Onderbetaling was en is gemeengoed: de verzekeraars hebben in dit stelsel vrij spel.

‘Ook hier herken ik geen notie van de werkelijkheid over het inkoopproces…’

Ook bij deze enquête wordt aangegeven dat deze er niet voor is om tarieven te bepalen, want die zijn immers vrij en die worden volgens de NZa in samenspraak besloten. Ook hier herken ik geen notie van de werkelijkheid over het inkoopproces en de mogelijkheid tot onderhandelen. Je zou er ontmoedigd van raken.

Velen zijn inderdaad al ontmoedigd en van plan het bijltje erbij neer te gooien. Zo veel eisen en zo weinig waardering: wie houdt dat vol? Wat kunnen we eraan doen? We kunnen met tegenvoorstellen komen, actie voeren of niet tekenen. De consequenties voor de patiënt zijn groot. Wij stellen goede zorg voor onze patiënten voorop, maar moeten daar wel de middelen voor krijgen. Het is belangrijk mee te werken aan de monitor, maar daarnaast blijft het van belang om NU van ons te laten horen. We zetten er samen de schouders onder en komen op voor ons prachtige vak. Hopelijk kunnen onze schouders het aan.

Delen