De stand

Je kunt interim-bestuurder Karina Raaijmakers van de Nederlandse Zorgautoriteit alleen maar gelijk geven: “Het is over het algemeen ideeën-armoede”. De zorgparagrafen van de verkiezingsprogramma’s (op Denk en Nieuw Sociaal Contract na zijn ze allemaal bekend) blijven steken in ideeën maar bevatten weinig of geen concrete uitwerking.

Raaijmakers poneert haar stelling bij de presentatie van de editie 2023 van de Stand van de zorg die de NZa ieder jaar uitbrengt. Het ontbreekt aan een visie op gezondheid en gezondheidsverschillen, is haar afdronk uit dit document. Gelet op het feit dat veel partijen zo de mond vol hebben van het onderwerp bestaanszekerheid best bijzonder eigenlijk, maar ze heeft wel gelijk.

‘Stel gezondheid bij al het beleid centraal’

De belangrijkste oproep van de NZa in de Stand aan de politiek is: stel gezondheid bij al het beleid centraal. Dit is niet alleen een taak van het ministerie van VWS, de zorgverzekeraars en de zorgaanbieders. De brede betekenis van bestaanszekerheid heeft betrekking op voldoende en voorspelbaar inkomen, een woning, toegang tot onderwijs en zorg en een buffer voor onverwachte uitgaven. Daar komen meer ministeries en meer maatschappelijke partijen bij kijken en het komt alleen van de grond als die op deze thema’s intensief samenwerken.

Daarover zouden dus ook de verkiezingsdebatten moeten gaan die de komende tijd over ons uitgestrooid worden. In de vorm van verdiepende gesprekken. En niet in de zin van ‘U krijgt nu anderhalve minuut om ons uw standpunt te geven over…’.

Delen