De taal achter de cijfers

Beleidsmakers en onderzoekers komen regelmatig met stellingen, onderbouwd door cijfers. Grafiekjes en overzichten maken dan haarscherp duidelijk wat de nieuwe trend wordt of wat de kosten in de toekomst zullen zijn of waar we met z’n allen op af stevenen.

Zo wordt ook gerekend met behandelgemiddelden en kosten in de eerste en tweede lijn. Wanneer een organisatie het echter niet uitkomt om cijfers te gebruiken, zijn het ineens alleen maar cijfers waarvan de onderbouwing niet klopt.

Wie heeft cijfers ? En waarom wordt vaak gezegd: Wij beslissen voor jullie, want jullie komen zelf niet met cijfers? Wordt er ooit gevraagd waarom die er (nog) niet zijn? Misschien wel omdat het erg ingewikkeld is om met alle variabelen rekening te houden en ook omdat men weet dat er toch met een bepaalde blik naar wordt gekeken. We registreren nu volgens de principes van ICF waarin meer gegevens meegenomen worden rondom de patiënt bij een behandeling zoals leefstijl, persoonsgegevens, inzet en capaciteiten. Een voorstel vanuit beroepsverenigingen dit mee te nemen in conclusies over behandelingen ligt nog te wachten op goedkeuring van zorgverzekeraars omdat het veel te omslachtig zou zijn.

De ene keer wordt op grond van cijfers gesteld dat iemand die een behandeling vaak doet hier klaarblijkelijk beter in is, en dat zorg daarom bij deze zorgverlener en niet bij een ander wordt ingekocht. Terwijl aan de andere kant ingrepen die vaker door een specialist worden gedaan nu  maar in de eerste lijn moeten gebeuren omdat dat goedkoper zou zijn.

Wat zegt een behandelgemiddelde wel en wat zegt het niet? Wie worden er bij de berekening betrokken? En wordt er gekeken naar alle variabelen?

Cijfers uit lukraak meten van gemiddelden en gegevens vanuit grote onderzoeksbureaus die voor het ministerie werken, zullen op waarde geschat moeten worden. Ik heb me onlangs geërgerd aan de uitspraak van een (duur)  onderzoeksbureau dat de patiënt niet te lijden zou hebben van scherp onderhandelen met bijkomende voorwaarden, maar er juist er alleen maar voordeel bij heeft. Iets verder nadenken en je begrijpt dat dit zijn weerslag heeft op nieuwe scholing, overleg en materialen  en dat de tijd besteed aan de patiënt minder wordt door overmatig registreren.

Een overwaardering voor cijfers heeft al vaak tot verkeerd beleid geleid. De cijfers van dalende werkloosheid worden vol verve gebracht, maar later blijkt dat het vooral om kleine baantjes gaat en de vele ontslagen in de zorg worden op die manier gebagatelliseerd. Ook berekenen dat behandeling in de eerste lijn goedkoper is en daar een vrijbrief uithalen om prijzen zo scherp te stellen dat het verlenen van zorg niet langer rendabel is, levert meer problemen op dan dat het oplost. Of aan komen zetten met overmatige stijging van kosten voor logopedie in de eerste lijn maar niet meenemen dat binnen GGD en speciaal onderwijs veel werd wegbezuinigd door nieuw beleid.

De taal achter de cijfers is vaak belangrijker dan de mooie kolommen met getallen. Daarover zijn we nog lang niet uitgepraat.

Delen