De tijd zal het leren

Samen nadenken heeft zin, concludeert Lea Bouwmeester, die als onafhankelijk voorzitter was aangetrokken voor de grote inspraakronde die is georganiseerd om te discussiëren over de toekomst van de twee locaties – Sittard en Heerlen – van ziekenhuis Zuyderland.

De inspraakronde bood ruimte aan burgers, medewerkers, zorgpartijen, gemeenten en provincie. De uitkomst ervan is dat ook daadwerkelijk is geluisterd naar de wensen en zorgen van deze partijen. Want waar eerder het voornemen van het ziekenhuisbestuur was de locatie Heerlen in de avond en nacht te sluiten en er geen acute zorg meer te bieden, is de uitkomst nu dat beide locaties open blijven en bereikbaar voor spoedzorg.

Het nijpende personeelstekort is met het nu genomen besluit niet weggenomen

Een verheugende uitkomst? Op het oog wel. Naar de inspraak is geluisterd en de zorgen van burgers zijn serieus genomen. Maar de voorgenomen reorganisatie waarmee het hele verhaal begon, werd niet voor niets in gang gezet. Het nijpende personeelstekort dat hiervoor een van de belangrijkste oorzaken was, is met het nu genomen besluit niet weggenomen. En het besluit houdt in dat het beperkt beschikbare personeel ook in de toekomst over twee ziekenhuislocaties moet worden uitgesmeerd. Dat wordt een forse opgave. Slaagt die niet of onvoldoende, dan betekent dit dat patiënten met lange wachttijden worden geconfronteerd voor de zorg die ze nodig hebben.

De tijd zal dus leren of de beslissing die er nu ligt inderdaad wel de beste is voor de burgers die er zo’n belangrijke stem in is gegeven.

Delen