De toekomst, onze zorg

Janneke Koehoorn (39) is sinds 2005 huisarts en sinds 2008 als praktijkhoudend huisarts werkzaam in Purmerend. In  oktober 2014 startte zij aan de NHG-kaderopleiding beleid en beheer.

Janneke Koehoorn (39) is sinds 2005 huisarts en sinds 2008 als praktijkhoudend huisarts werkzaam in Purmerend. In oktober 2014 startte zij aan de NHG-kaderopleiding beleid en beheer.

Zorgsparen. Een leefstijlafhankelijke zorgpremie. De opkomst van supercomputer Watson, die binnen 17 seconden de juiste diagnose stelt en een behandelvoorstel doet. Apps die door middel van trillingen genezen. Een geïmplanteerde nep-kies met daarin een ampul die ons onze medicijnen automatisch toedient.

Geen sciencefiction; Nederland over enkele jaren, als we Adjiedj Bakas mogen geloven. Bakas, trendwatcher, was een van de sprekers op het afstudeersymposium van de NHG-kaderopleiding Beleid en Beheer op 30 oktober 2014. Hij schetste een imponerend en ook wat beangstigend beeld van de toekomst. Als u namelijk denkt dat bovenstaande voorzieningen voor iedereen beschikbaar zullen komen, dan vergist u zich. De kosten in de zorg zullen doorstijgen. De basiszorgverzekering wordt uitgekleed tot de hoogstnoodzakelijke voorzieningen en wie meer wil, zal zich moeten bijverzekeren – of zelf betalen. Resultaat: een groeiende (gezondheids)kloof tussen rijk en arm.

Prof. Dr. Nico van Meeteren, hoogleraar Physiotherapy, Physical Functioning in Chronic Diseases aan het Maastricht UMC+, liet een ander geluid horen. Hij schreef minder waarde toe aan alle gadgets en meer aan de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt. Iedereen praat over preventie. Echter, een jaar telt 8760 uur en de gemiddelde Nederlander besteedt er daarvan maar anderhalf in de zorg. Hoezo zijn artsen dan verantwoordelijk voor de gezondheid van de Nederlanders? Van Meeteren refereerde aan de term feed forward: de patiënt die inzage heeft in zijn elektronisch patiëntendossier en de uitkomsten van zijn bloed- en lichamelijk onderzoek kan vergelijken met een referentiepatiënt. Zodat hij zelf kan vaststellen wat zijn grootste gezondheidsrisico is en hoe hij hierop kan anticiperen door zijn leefstijl aan te passen. En daar kwamen de beide sprekers weer tot elkaar; de technologie heeft de toekomst, linksom of rechtsom.

Googlet u eens op ‘technology and healthcare’ en u ziet dat de sprekers gelijk hebben. Er worden al microchipmodellen ingezet in plaats van proefdieren voor klinisch onderzoek. Wearables (draagbare technologie als Google glass) vinden hun weg naar de operatiekamers en spreekkamers. Overigens niet alleen daarheen, want in Groot Brittannië zou er afgelopen kerst naar verwachting voor 104 miljoen pond aan wearables als kerstcadeau verkocht zijn. Niet voor niets bestaat er een wetenschappelijk tijdschrift over technologie in de gezondheidszorg.

Voor privacy strijden we alleen nog in de medische sector

Alles in overweging nemende wordt de vraag opgeworpen of wij huisartsen niet te afwachtend zijn. We maken ons hard voor de privacy van de patiënt en proberen de opkomst van cloud-based gezondheidszorg af te remmen. Het zou weleens vechten tegen windmolens kunnen zijn. Ons koopgedrag wordt al jaren geregistreerd door de grote retailers, Google houdt nauwkeurig ons internetgedrag bij. Of, zoals Bakas stelde: voor privacy strijden we alleen nog in de medische sector. Op alle andere gebieden is het een allang verlaten begrip en daar klaagt niemand over.

Wij zien ons gesteld voor nieuwe uitdagingen. Hoe kunnen we de aanstormende technologische ontwikkelingen in de zorg bijbenen? Hoe bewerkstelligen we dat onze minderbedeelde patiënten ook van deze zorg gebruik kunnen blijven maken? Hierin is een belangrijke taak weggelegd voor de huidige en toekomstige generaties kaderhuisartsen Beleid en Beheer. Zij worden opgeleid om die broodnodige overstijgende blik te ontwikkelen, met de intentie de hele beroepsgroep te ondersteunen bij het nemen van stappen richting de zorg van de toekomst.

Delen