De voorkant van de keten

Het is waar wat Suzanne Kruizinga (raad van bestuur Wilhelmina Ziekenhuis Assen) op www.zorgvisie.nl zegt: de griepgolf van de afgelopen maanden heeft aangetoond hoe kwetsbaar de keten voor acute zorg is. Die griepgolf heeft inderdaad meerdere algemene ziekenhuizen voor langere tijd ontwricht.

Maar betekent dit nu dat alle ziekenhuizen een beschikbaarheidstoeslag voor acute zorg zouden moeten krijgen, zoals Kruizinga stelt? Die toeslag is er nu alleen voor de ziekenhuizen met een verzorgingsgebied waar de aanrijtijd langer dan 45 minuten kan zijn. Kruizinga wijst er terecht op dat de ketenpartners moeten bespreken wat beter kan in de keten. Maar opvallend genoeg kijkt ze in haar betoog hierover alleen naar de rol van het ziekenhuis na de opname: ze stelt dat ziekenhuizen hun ligduur en doorstroming naar verpleeg- en verzorgingshuizen moeten optimaliseren en extra capaciteit moeten inbouwen in het griepseizoen.

De spoedzorgketen begint al voordat überhaupt van ziekenhuisopname sprake is

De spoedzorgketen begint echter al voordat überhaupt van ziekenhuisopname sprake is. En juist in dat eerste traject is de grootste winst te boeken. Als het afgelopen griepseizoen ons één ding heeft geleerd, dan is het hoe belangrijk het is om de zorg thuis en in de eerste lijn te versterken om te voorkomen dat mensen met griep in het ziekenhuis terechtkomen. Het gaat hierbij vooral om ouderen, en we weten dat die vaak juist slechter het ziekenhuis uitkomen dan dat ze erin opgenomen worden. Thuiszorg is voor deze mensen beter, en bovendien goedkoper. En een goede mantelschil voor verzorging thuis is nog goedkoper. Dat geld waar Kruizinga om vraagt kan dus beter worden besteed.

Delen