De waarde van een burger

Ignace Schretlen
Ignace Schretlen is publicist, beeldend kunstenaar en voormalig huisarts. Lees alle artikelen van Ignace Schretlen

Strikt vertrouwelijk

Den Haag, 15 juni 2020

Geachte heer Schretlen,

De aankondiging aan het eind van uw schrijven dat u zo nodig een beroep zou doen op de WOB kwam hoogst onaangenaam op ons over, want wij zijn zoals u weet altijd transparant geweest over de moeizame vorderingen van onze Interministeriële Werkgroep BW (IWBW) om een wetsvoorstel voor te bereiden waarin het burgerservicenummer (BSN) wordt gekoppeld aan de burgerwaarde (BW).

Het dreigende tekort aan IC-capaciteit tijdens de pandemie beklemtoont de noodzaak van het toekennen van een BW, zodat in hectische situaties snel en objectief kan worden bepaald wie wel of niet voor plaatsing op een IC in aanmerking komt. De BW moet echter – dat dient u zich degelijk te realiseren – in álle situaties waarin de overheid met beperkingen wordt geconfronteerd bruikbaar zijn. Gegeven de economische recessie zullen deze situaties zich in nabije toekomst steeds vaker voordoen.

Veel mensen hebben moeite met de taak van onze werkgroep. Daar hebben we begrip voor. Maar wanneer zich een situatie voordoet die tot keuzes dwingt, wil íedereen wel – en terecht – dat dit op een zorgvuldige en vooral rechtvaardige wijze geschiedt. Aan de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) ging ook een langdurig tracé vooraf maar na meer dan ruim twee decennia functioneert deze wet voortreffelijk.

Het dreigende tekort aan IC-capaciteit tijdens de pandemie beklemtoont te noodzaak van het toekennen van een burgerwaarde

U betreurt het dat de waarde van een mens wordt gereduceerd tot – zoals u dat verwoordt – ‘een soort marktwaarde’. Maar de economische realiteit vraagt daarom. Met klem wijs ik u er trouwens op dat het ons niet gaat om de waarde van een mensenleven, maar om de waarde van een burger. In onze werkgroep zitten deskundige vertegenwoordigers van drie ministeries, aangevuld met experts op allerlei gebieden, maar géén ethici; die compliceren in plaats van faciliteren immers vaak de voortgang.

Wellicht is u bekend dat het Zorginstituut Nederland in het verleden heeft geadviseerd om in de zorg niet meer dan 80.000 euro per gewonnen levensjaar uit te geven. In het bedrijfsleven wordt ‘human capital’ ook daadwerkelijk in geld uitgedrukt. Wanneer een onterecht gedetineerde schadevergoeding claimt of na een medische misser de hoogte van een uitkering wordt vastgesteld, moet er ook een waardebepaling in euro’s plaatsvinden. In het verlengde hiervan ligt het berekenen van een BW. Momenteel worden al enkele ingenieuze rekenmodellen uitgetest. We zijn dus al goed op weg!

Nu de actualiteit een versnelde invoering van een BW noodzakelijk maakt, dient onze werkgroep haast te maken met het opstellen van een wetsvoorstel. Wanneer het zover is, kan elke burger de totstandkoming en inwerkingtreden hiervan volgen op de Wetgevingskalender. Het spijt mij dat ik u op dit moment om moverende redenen niet meer informatie kan verstrekken dan dat de BW net als de WOZ-waarde van een huis jaarlijks zal worden bepaald.

Omdat u hierop zo nadrukkelijk aandrong was onze werkgroep bij hoge uitzondering bereid om – uitgaand van de huidige stand van zaken – uw BW te laten berekenen. Deze bedraagt € 11.437,-. Hopelijk schrikt u niet van dit lage bedrag: als AOW-gerechtigde met een matige fysieke en psychische gezondheid zonder relevante betekenis voor de samenleving zal uw BW inderdaad in de laagste categorie vallen. Maar had u anders verwacht bij iemand die niet meer presteert dan een wekelijkse blog maar onderwijl wel met allerlei lastige vragen dure ambtenaren het leven zuur maakt?

Hoogachtend,

Mr. dr. D.L.E.G. de Sonnaville, ambtelijk secretaris van de Interministeriële Werkgroep BW (IWBW)

4 Reacties Reageer zelf

 1. Monique
  Geplaatst op 16 juni 2020 om 11:40 | Permalink

  Dit bestáát niet! Zo’n ambtelijk schrijven kan alleen in een dystopische samenleving geschreven worden.

 2. G K MItrasing
  Geplaatst op 16 juni 2020 om 19:06 | Permalink

  de werkelijkheid haalt deze brief al in…

 3. Piet Verschuren
  Geplaatst op 17 juni 2020 om 14:34 | Permalink

  Ze zijn nog erger als de Duitsers in 40-45.Nog even dan kunnen de ouderen in rijen zich melden,om een spuit des Mengele halen.Misschien halen ze dit uit SF films

 4. Ignace Schretlen Ignace Schretlen
  Geplaatst op 17 juni 2020 om 15:59 | Permalink

  Om te voorkomen dat reacties de verkeerde opgaan lijkt het mij verstandig om te melden, dat mijn blog voortkomt uit oprechte angst voor bepaalde ontwikkelingen in onze samenleving, maar fictief is.

  Ik hoopte dat de laatste alinea dit wel duidelijk zou maken. Uit reacties op social media op deze blog blijkt dat mensen een dergelijk schrijven klaarblijkelijk wél voor mogelijk houden. Feitelijk delen zij mijn angst. Maar ik mag en wil deze angst niet versterken.

  Mijn blog was al geplaatst toen de KNMG het bericht verspreidde over het ‘Draaiboek keuzes ic-opname bij schaarste’. Deze coïncidentie berust op toeval. Mijn blog staat dus totaal los van dit draaiboek.

  Draait men de voorletters van de fictieve ‘auteur’ om, dan wordt duidelijk waar het vaak om draait!