De weeffout herstellen

Nederlanders begrijpen goed dat toegang tot de zorg de komende jaren echt op het spel staat, stelt Jeroen van Roon, partner healthcare bij Boer & Croon. Hij voegt eraan toe dat ze ook een rol kunnen spelen in het bespoedigen van de voorhanden zijnde oplossingen voor de nu bestaande problemen in de zorg.

D66 is dezelfde mening toegedaan. Deze partij wil dat we allemaal via een burgerberaad beter betrokken worden bij de zorg (D66 wil burgerberaad over de zorg – Skipr). Wieke Paulusma diende hiertoe een voorstel in tijdens het commissiedebat houdbare zorg. De gedachte is dat zo’n burgerberaad kennis en ervaring kan bieden die bruikbaar is voor de beleidsontwikkeling voor de zorg. Maar ook dat het kan helpen om maatschappelijk draagvlak te creëren voor moeilijke keuzes. Wie het Integraal Zorgakkoord heeft gelezen, weet dat die er in overvloed zijn.

‘Zorgverzekerde nauwelijks bij discussies over de toekomst van de zorg betrokken’

Even terug naar 2006, naar de start van de Zorgverzekeringswet. Het was de bedoeling dat met die wet een gelijkwaardige driehoek zou ontstaan van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgverzekerden, om gezamenlijk de koers voor de zorg te bepalen. De Oldenzaalse notaris Wim Gaalman richtte hiertoe direct het Verbond van Zorgverzekerden op, maar dat kwam niet van de grond. Aan zijn inzet lag het niet, er werd gewoon niet naar hem geluisterd. In de tussenliggende zestien jaar werd de zorgverzekerde nauwelijks bij discussies over de toekomst van de zorg betrokken. Een weeffout in het stelsel.

Als het burgerberaad dat Wieke Paulusma voorstaat daadwerkelijk van de grond komt, verdient Wim het om direct tot erelid benoemd te worden.

Delen