De zorgspecifieke toets

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft geen fijne boodschap voor de ziekenhuisbestuurders die roepen dat de zorgverzekeraars veel te veel macht hebben. Het zijn juist de ziekenhuizen die te machtig zijn, zegt de NZa, door alle fusies die de laatste jaren zijn goedgekeurd. Die gefuseerde ziekenhuizen vragen hogere prijzen aan de zorgverzekeraars en de zorgverzekeraars kunnen die ziekenhuizen in de inkooponderhandelingen niet uitspelen tegen andere, want die zijn er niet meer.

Had de NZa dit niet eerder kunnen bedenken, was de logische vraag op social media. Ja en nee. Ze had het wellicht wel gekund, maar het was niet haar taak. Het is de Autoriteit Consument & Markt die, op grond van de Mededingingswet, moet beoordelen of een partij door fusie te veel macht krijgt en die heeft dit blijkbaar niet heel erg goed gedaan. Daarom is het dus toch een belangrijk advies waarmee de NZa nu komt, namelijk dat bij ziekenhuisfusies meer moet worden gekeken naar de belangen van de verzekerden, in termen van kosten en bereikbaarheid.

In 2011 interviewde ik Henk Don, bestuurder van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, de voorloper van de ACM. Hij zei: “Of de fusie een goed idee is, is verder niet onze verantwoordelijkheid, dat is vooral een zaak voor de partijen zelf. Maar ik begrijp wel dat de Tweede Kamer interesse heeft in een zorgspecifieke fusietoets, waarbij de cliëntenraad en de raad van toezicht betrokken zijn. Het is niet aan de NMa om daar wat van te vinden, maar het lijkt mij persoonlijk wel een goed idee. Het kan de kwaliteit van het resultaat alleen maar ten goede komen.”

Als het sectorspecifieke markttoezicht van de NZa overgaat naar de ACM, wordt de ACM verantwoordelijk voor de zorgspecifieke fusietoets en is het dus wel aan haar om hier wat van te vinden. Dat wordt tijd.

Delen