De zwijgende meerderheid

Op Twitter vraagt @Amym4000 zich af: ‘Wie zijn die 15 procent eigenlijk, familie van de kabinetsleden?’ Hiermee doelt ze uiteraard op die andere 85 procent van de Nederlanders, die volgens onderzoek van Maurice de Hond in opdracht van FNV tegen de bezuinigingen op de zorg zijn. FNV concludeert uit de uitslag dat er in de samenleving geen draagvlak is ‘voor deze vergaande maatregelen’.

Laat ik even net zo’n kille boekhouder zijn (woordkeus van Renske Leijten, Tweede Kamerlid voor de SP, over Martin van Rijn) als onze staatssecretaris. De Hond peilde de mening van 2.251 Nederlanders, 0,01325 procent van de 17.000.000 die ons land telt dus. Dat je niet de totale bevolking kunt enquêteren snap ik, je kiest dus voor een steekproef. Maar die moet dan wel een afspiegeling zijn van je totale populatie. Bereik je die als je mensen vraagt mee te doen aan een onderzoek namens FNV? Niet iedereen is een fan van vakbonden. Daarin zit al een zekere selectie. Daarnaast zijn er de mensen die simpelweg nooit meedoen aan onderzoeken. En er zijn de mensen die de meerwaarde van dit specifieke onderzoek niet inzien omdat ze wel begrijpen wat er in de zorg gebeurt en daarvoor ook begrip hebben. Die doen dus ook niet mee. Al die mensen bij elkaar scharen we doorgaans onder de noemer ‘de zwijgende meerderheid’.

Hiermee wil ik niets afdoen aan de zorgen die de 2.251 deelnemers aan dit onderzoek hebben over de zorg. Ik ga ervan uit dat hun zorg reëel is. Misschien wel heel specifiek voor hun eigen situatie of die van een naaste. Misschien meer generiek omdat de zorg verandert en omdat in de nieuwe situatie meer van mensen wordt gevraagd dan ze voorheen gewend waren. Maar om op basis hiervan te zeggen dat er geen draagvlak is, gaat me wel wat ver FNV.

Delen