De zzp-puzzel

Als zzp’er werken wordt in de nabije toekomst een stuk moeilijker, als het aan de demissionaire ministers Van Gennip (SZW) en Weerwind (Justitie) ligt. Ook voor de zorg een onderwerp om in de gaten te houden, want in deze sector zijn naar schatting 200.000 zzp’ers actief en daar komt ieder jaar acht procent bij.

Zou het echt zo zijn dat negentig procent van hen de zorg verlaat als de voorgenomen wet van Van Gennip en Weerwind erdoor komt, zoals Leo van Erp van SoloPartners stelt? Als dit klopt, zou het tamelijk desastreus zijn. Van Erp heeft duidelijk goed nagedacht over het schrikbeeld dat hij schetst: leegstaande OK’s en groeiende wachtlijsten.

‘Als dit klopt, zou het tamelijk desastreus zijn’

Of het zover gaat komen, is nog moeilijk te voorzien. Maar toch, de mensen die voor het zzp-schap hebben gekozen om meer regie te hebben over hun werk/privébalans zullen inderdaad om zich heen gaan kijken. En zelfs als die maar een derde zijn van die 200.000 heeft de zorg al een probleem. Het is dan ook de vraag hoe blij de werkgevers in de zorg met dit wetsvoorstel zullen zijn, ongeacht hoe hard ze nu klagen over de kosten die ze nu moeten maken om al die zzp’ers in te huren.

Wie hier tegenoverstelt dat de werkgevers het probleem voor zichzelf kunnen oplossen door goed werkgeverschap te betrachten, heeft voor een deel gelijk. Maar niet helemaal natuurlijk, want dat goede werkgeverschap vertaalt zich onder andere in de beloning van de werknemers. Voor meer ruimte daarin kijkt de zorg dan toch weer naar de overheid. En dan komt de minister van Financiën meekijken over de schouder van zijn collega van VWS.

Delen