Debat Zorg voor Samenhang

Als slotakkoord van het pamflet Zorg voor Samenhang (afgelopen juni) organiseert het Actiecomité Het Roer Moet Om (HRMO) zaterdag 14 december in Den Haag een debat over schaarste aan personeel, overconsumptie en regie.

Naar aanleiding van het debat zal HRMO de week erna het kabinet als ´kerstpakket´ een document aanbieden met aanbevelingen hoe in 2020 het zorgstelsel te verbeteren. Huisarts en lid van HRMO Toosje Valkenburg: “Met het debat willen we duidelijk maken dat de overheid op bepaalde thema´s de regie moet voeren en belemmerende maatregelen moet wegnemen. Alleen dan kunnen huisartsen in de regio maatregelen en oplossingen verder uitwerken.”

14 december, om 13.30 uur op de Spaanse Trap in het Wijnhavengebouw, Turfmarkt 99 Den Haag. Aanmelden via de mail: debat@hetroermoetom.nu. Pamflet: hetroermoetom.nu.

Delen