Die andere 1.334

Het zou bijna grappig zijn, als het niet zo schrijnend was. De kwaliteit van de curatieve zorg is soms middelmatig, stelt minister Ernst Kuipers  en: “Mensen die in de zorg werken weten dat ook.”

Zij wel ja. Maar voor de patiënt geldt dit in heel veel gevallen niet, nog steeds niet. Waarbij bedacht moet worden dat Kuipers dit zegt in het kader van het Kamerdebat van afgelopen 8 maart. 8 maart 2022 dus, zestien jaar na de introductie van het huidige zorgstelsel waarbij de zorgverzekeraars de taak kregen toebedeeld om zorg in te kopen op basis van prijs én kwaliteit. Maar in die kwaliteit hadden ze geen inzicht, want dat konden of wilden de zorgaanbieders ze niet geven.

Nu zegt Kuipers dat een belangrijke rol is weggelegd voor diezelfde zorgverzekeraars, omdat zij zich bij de zorginkoop moeten richten op samenwerking en kwaliteitsverbetering. Gelukkig zegt hij erbij dat dit makkelijker klinkt dan het is. Om het proces een duwtje in de goede richting te geven, wil hij nu iedere medisch-wetenschappelijke vereniging in overleg met patiënten tenminste één minder zinvolle behandeling laten benoemen waarmee ze echt gaan stoppen.

‘Oproep Kuipers tot schrappen van tenminste één minder zinvolle behandeling per medisch-wetenschappelijke vereniging erg bescheiden’

Dat is dan wel een heel bescheiden duwtje. Want wie bedenkt dat de Federatie Medisch Specialisten 32 wetenschappelijke verenigingen vertegenwoordigt, begrijpt dat dit moet leiden tot het schrappen van 32 medisch-specialistische behandelingen. De bekende ‘Beter niet doen’-lijst, waarnaar Kuipers ook verwijst, bevat er 1.366. De voorliggende vraag is dus: en die andere 1.334 dan?

Delen