Dienstplicht afschaffen

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Driekwart van de huisartsen vindt de werkdruk tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten een probleem: te veel consulten per uur en te weinig pauzes. Daarom verkopen ze (een deel van) die diensten aan waarnemers. En van die waarnemers zegt juist 80 procent tevreden te zijn over het aantal diensten.

De Landelijke Huisartsen Vereniging concludeert dit op basis van een enquête, en stelt ook dat de werkdruk in die ANW-diensten niet op zichzelf staat, maar onder andere nauw verbonden is met hoe patiënten gebruik maken van de huisartsenpost. Bijna 80 procent vindt dat te veel niet-acute patiënten zich op de post melden. Geen nieuw probleem natuurlijk, ook de afdelingen spoedeisende hulp van ziekenhuizen kampen hier al jarenlang mee. Huisarts Arina Klokke stelt daarom voor zowel voor de HAP’s als voor de SEH’s een eigen bijdrage in te voeren.

Voor de HAP hebben huisartsen dit twee jaar geleden ook al voorgesteld. Minister Edith Schippers wilde dit toen niet, omdat dit alleen maar de toestroom naar de SEH zou vergroten. Het is de vraag of invoering van een eigen bijdrage voor de SEH hier iets aan zou veranderen.

Aan de slag met het triagesysteem

Het andere voorstel van Klokke, herinrichting van het triagesysteem, lijkt haalbaarder. De kwaliteit van de triage schiet tekort, stellen veel respondenten op de enquête, en de triageprotocollen zijn te rigide en defensief.

Aan de slag met dat triagesysteem dus, zou ik zeggen. Maar daarmee is het probleem dat veel praktijkhouders die diensten simpelweg te zwaar vinden nog niet opgelost. Het merendeel van alle huisartsen vindt dat diensten doen bij het vak hoort, lees ik op de website van de LHV. Misschien wordt het toch eens tijd om die gedachte los te laten? Dat schept ook meteen ruimte voor de jonge generatie, die lang niet altijd direct een eigen praktijk wenst.

5 Reacties Reageer zelf

 1. Jurriën Wind
  Geplaatst op 22 november 2016 om 12:59 | Permalink

  Het probleem is echt wel iets ingewikkelder dan je het hier voorstelt Frank. M.i. is ‘twentyfourseven-denken’ van de Nederlandse burger c.q. patiënt een van de voornaamste redenen dat huisartsen hun diensten op de HAP te zwaar vinden. Voorlichting aan die burger (‘waarvoor is de huisartsenpost? En waarvoor niet?’) zou mogelijk de druk daar kunnen verlichten.

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 22 november 2016 om 13:41 | Permalink

  In principe ben ik dit wel met je eens Jurriën. Maar we horen dit verhaal over de wens tot 24/7 zorg en de noodzaak van voorlichting aan de burger al jaren. Toch gebeurt er blijkbaar niets, of in ieder geval onvoldoende. En het aantal huisartsen dat klaagt over die diensten blijft toenemen. Wat is dan volgens jou de structurele oplossing die wél recht doet aan de complexiteit van de problematiek?

 3. Jurriën Wind
  Geplaatst op 22 november 2016 om 14:34 | Permalink

  Van de week wordt hier verder over nagedacht en vergaderd. Het gemak waarmee de huisartsenpost wordt ingeschakeld, is m.i. te vergelijken met het gemak waarmee we ‘even naar IKEA rijden’ of electronisch boodschappen doen bij Albert Heijn. Da’s allemaal zo normaal geworden voor ons: 24 uur per dag, zeven dagen in de week. De huisarts (overdag) mag ‘normaal zijn’. De huisartsenpost is ‘niet normaal’, die is er voor spoed, niet voor iets dat 3 weken bestaat, hoe vervelend de klacht ook is. En daar mag de burger / patiënt (‘waar is de HAP voor bedoeld?’) over worden voorgelicht.

 4. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 22 november 2016 om 14:39 | Permalink

  Ook dat ben ik met je eens Jurriën, de burger/patiënt mag hier zeker over worden voorgelicht. Net zoals die mag worden voorgelicht over de vraag waarvoor de SEH wel en niet bedoeld is. Maar nogmaals: het probleem is op beide fronten niet nieuw en blijkbaar lukt het niet – of in ieder geval onvoldoende – om hierin structureel verandering te brengen. “Van de week wordt hier verder over nagedacht en vergaderd” vind ik in dit perspectief weinig hoopgevend. Het klinkt een beetje als: we zetten een brede stuurgroep op die op basis van onderzoek de problemen in kaart gaat brengen en oplossingsrichtingen gaat benoemen.

 5. Jurriën Wind
  Geplaatst op 22 november 2016 om 16:21 | Permalink

  Nee, LHV en Ineen gaan hierover spreken samen met bestuurders HAP’s, huisartsen en centralisten. Dit onderwerp staat ‘hoog op de huisartsen-agenda’ en is dus niet even ‘zomaar een overlegje’. Gedragsverandering (en dus informatie, voorlichting en uitleg aan burger, patiënt) is nodig maar het moeilijkste dat er is. Dit is ingewikkeld en vergelijkbaar met (het olpossen van) het fileprobleem: dat doe je niet even maar heeft ook met ons ‘IKEA’-gedrag te maken.