Dienstplicht afschaffen

Driekwart van de huisartsen vindt de werkdruk tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten een probleem: te veel consulten per uur en te weinig pauzes. Daarom verkopen ze (een deel van) die diensten aan waarnemers. En van die waarnemers zegt juist 80 procent tevreden te zijn over het aantal diensten.

De Landelijke Huisartsen Vereniging concludeert dit op basis van een enquête, en stelt ook dat de werkdruk in die ANW-diensten niet op zichzelf staat, maar onder andere nauw verbonden is met hoe patiënten gebruik maken van de huisartsenpost. Bijna 80 procent vindt dat te veel niet-acute patiënten zich op de post melden. Geen nieuw probleem natuurlijk, ook de afdelingen spoedeisende hulp van ziekenhuizen kampen hier al jarenlang mee. Huisarts Arina Klokke stelt daarom voor zowel voor de HAP’s als voor de SEH’s een eigen bijdrage in te voeren.

Voor de HAP hebben huisartsen dit twee jaar geleden ook al voorgesteld. Minister Edith Schippers wilde dit toen niet, omdat dit alleen maar de toestroom naar de SEH zou vergroten. Het is de vraag of invoering van een eigen bijdrage voor de SEH hier iets aan zou veranderen.

Aan de slag met het triagesysteem

Het andere voorstel van Klokke, herinrichting van het triagesysteem, lijkt haalbaarder. De kwaliteit van de triage schiet tekort, stellen veel respondenten op de enquête, en de triageprotocollen zijn te rigide en defensief.

Aan de slag met dat triagesysteem dus, zou ik zeggen. Maar daarmee is het probleem dat veel praktijkhouders die diensten simpelweg te zwaar vinden nog niet opgelost. Het merendeel van alle huisartsen vindt dat diensten doen bij het vak hoort, lees ik op de website van de LHV. Misschien wordt het toch eens tijd om die gedachte los te laten? Dat schept ook meteen ruimte voor de jonge generatie, die lang niet altijd direct een eigen praktijk wenst.

Delen