(Digi)taalvaardig

We kennen allemaal het belang van het goed beheersen van de Nederlandse taal om mee te kunnen doen in onze maatschappij. De laatste jaren zien we ook dat digitale vaardigheden op vele gebieden essentieel zijn. Zoals voor communicatie met de overheid, maar ook zeker op het gebied van gezondheid. Bibliotheken haken hier steeds meer op in. Zij stimuleren niet alleen taal, maar organiseren ook lezingen, ontmoetingen, techlab-activiteiten en (computer)cursussen. Ook vanuit huis kun je regelmatig online deelnemen.

Sinds enige tijd kennen veel bibliotheken een Informatiepunt Digitale Overheid (IDO). Dit is een gratis voorziening voor iedereen, lid of geen lid, die digitale vaardigheid stimuleert. Je kunt er terecht met vragen over je DigiD, belastingen, maar ook over zorg.

Want ook binnen de zorg wordt steeds vaker digitaal gewerkt. Denk aan beeldbellen, websites zoals thuisarts.nl, afspraken maken, herhaalrecepten aanvragen of vragenlijsten invullen. En telemonitoring en inzicht in je patiëntportaal is ook op meer plekken mogelijk. Om hier beter mee om te leren gaan, kan men onder andere de cursus DigiVitaler volgen. De bibliotheken werken hierbij samen met partners in de zorg.

In de e-healthmonitor 2022 van het RIVM, NIVEL en het NELL wordt ook aandacht besteed aan hulp bij digitale zorg vanuit de bibliotheek als onderdeel van het sociaal domein. Hierin geven mensen aan wat de belangrijkste redenen zijn om te leren over digitale vaardigheden in de zorg. Ze spreken over: voorbereid willen zijn op de toekomst, behoud van autonomie, zelfredzaamheid en dat ze er in de zorg mee te maken hebben gekregen (als patiënt of mantelzorger).

Met digitale vaardigheden blijft men autonoom en zelfredzaam en voorbereid op de toekomst

De meeste mensen die de cursus DigiVitaler hadden gevolgd, zagen er duidelijk meerwaarde in. Wel gaven ze aan er erg aan te moeten wennen. En dat er meer ondersteuning op maat zou moeten zijn. Niet iedereen was enthousiast. Sommigen hadden moeite met de verschillende systemen in de zorg. Of misten persoonlijk contact.

De docenten van de cursus hopen dat er nog meer doelgroepen bereikt worden. Dat niet iedereen met een computer kan werken, noemen ze als een extra moeilijkheid. En ze merkten dat taal- en gezondheidsvaardigheden ook van belang zijn voor het online communiceren met zorgprofessionals. Daarnaast wijzen ze erop dat deelnemers na de cursus moeten blijven oefenen.

Omdat het ministerie van VWS prioriteit geeft aan e-health is het van belang meer mensen te ondersteunen. Werk aan de winkel dus; in de monitor staat dat e-health niet voor iedere burger vanzelfsprekend is. Gelukkig dat de begeleidende brief van minister Ernst Kuipers en Conny Helder spreekt over hybride zorg. Voor de komende tijd is er namelijk ook aandacht nodig voor het aanbod van fysieke zorg. Zodat iedereen mee kan doen op een manier die voor hem of haar passend is.

Delen