Digitale PGO’s gratis

Minister Bruins kondigde in maart aan dat alle Nederlanders kosteloos gebruik kunnen maken van een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).

PGO’s zijn apps of websites die zorggebruikers in staat stellen hun gezondheidsgegevens op één plaats te verzamelen, beheren en delen. Dat kunnen gegevens zijn uit het medisch dossier van zorgverlener(s), maar ook medicatiegegevens of data die patiënten zelf met een health-app verzamelen. MedMij ontwikkelde hiervoor het afsprakenstelsel en de standaarden. ICT-ontwikkelaars en zorgaanbieders moeten hieraan in het vervolg voldoen. Meer informatie op medmij.nl.

Delen