Digitale vervolgstap

Het digitale gezondheidscentrum dat voor chronische patiënten in de regio Beverwijk in het leven is geroepen, is een interessante ontwikkeling. Ondersteuning op afstand voor mensen met een chronische ziekte is al lang geen nieuwtje meer – denk bijvoorbeeld aan MijnIBD Coach – maar dit nieuwe initiatief zet een interessante vervolgstap.

Natuurlijk biedt het digitale gezondheidscentrum de patiënt inzicht in zijn ziektegegevens, en een verpleegkundig telecoach als eerste contact als de gemeten waarden afwijkend zijn. Maar de app biedt de patiënt die dat wil ook begeleiding op andere gebieden: leefstijl en hulp bij een sociaal netwerk. Naast de zorg zijn dus ook professionals uit het sociaal domein beschikbaar voor de patiënt. Dat laatste is een interessante aanvulling, want leven met een chronische ziekte kan ook psychische en sociale gevolgen hebben.

“De patiënt wil vaak wel. Het moet alleen wel aangeboden worden”

Over digitale zorg bestaan verschillende opvattingen. Eén opvatting is dat het gegeven dat Nederland internationaal achterloopt met de inzet van technologie in de zorg meer te maken heeft met terughoudendheid van medische professionals dan met de wens van de patiënt. Want die wil vaak wel. Het moet alleen wel aangeboden worden. In dit geval gebeurt dat, en vanuit een breder perspectief dan we tot nu toe gewend zijn.

Delen