Digitale voorbereiding

Goed nieuws dat het Diakonessenhuis in Utrecht binnenkort start met digitale preoperatieve screening. Het voordeel voor de patiënt is duidelijk: hij hoeft er niet voor naar het ziekenhuis te komen, maar kan volstaan met het invullen van een digitale vragenlijst en krijgt bovendien informatie aangeboden die op dat moment relevant voor hem is. Ook voor het ziekenhuis verloopt het preoperatieve proces zo efficiënter.

Vorig jaar is door Erasmus MC en NovaCair een onderzoek gestart naar de mogelijkheden op dit gebied, met subsidie van het Topconsortium Kennis en Innovatie Health Holland. Mooi is dat hierbij ook wordt onderzocht of de patiënten die de digitale preoperatieve screening gebruiken de voorlichting die zij daarbij krijgen wel goed begrijpen. Hiervoor wordt een kennistest ontwikkeld die onderdeel wordt van het patiëntendossier. Dit betekent dat het onderzoek niet alleen de meerwaarde van de digitale preoperatieve screening in kaart brengt, maar ook kan bijdragen aan het verbeteren van de voorlichting die aan de patiënt wordt gegeven.

‘Never waste a good crisis’

Ook het Diakonessenhuis verbindt onderzoek aan de start van de digitale preoperatieve screening. Niet alleen om het effect ervan in kaart te brengen, maar ook om te kijken of in het proces eventuele verbeteringen mogelijk zijn. Meer ziekenhuizen doen dit.

Er zijn nog vragen die moeten worden beantwoord, bijvoorbeeld welke gevolgen het moet hebben voor het informed consent, maar in ieder geval worden stappen gezet. Dat dit nu versneld gebeurt, heeft natuurlijk te maken met de coronacrisis, die digitalisering van zorg ineens heel belangrijk heeft gemaakt. Never waste a good crisis, nietwaar? Als die kan worden gebruikt om tot structurele verbetering in het zorgproces te komen – die kwaliteitswinst oplevert en kosten bespaart – is dat winst.

Delen