Domeinen

Ik las goed nieuws voor huisartsen in achterstandswijken die veel patiënten zien met complexe problematiek. Er is nu de mogelijkheid voor een nieuwe samenwerkingsaanpak, ontwikkeld door Stichting Overvecht Gezond en Buurtteam Sociaal. Enkele  gezondheidscentra ontvangen extra middelen voor het uitvoeren van Krachtige Basiszorg. Bij deze aanpak kijken huisartsen naar wat er naast lichamelijk, ook op geestelijk, maatschappelijk en sociaal gebied speelt.

Deze vier domeinen worden samen met de patiënt ingevuld in een model om een oplossing te zoeken voor het probleem dat misschien niet zozeer op lichamelijk vlak ligt. Dat hier meer dan tien minuten voor nodig is, lijkt logisch. Het probleem van de patiënt wordt in een groter kader geplaatst. Dit geeft ook betere mogelijkheden voor afstemming met andere hulpverleners en zou onnodige verwijzingen kunnen voorkomen. In het artikel worden twee zorgverzekeraars genoemd die dit project ondersteunen.

Meteen waren er opmerkingen dat het altijd al in de eerstelijnszorg nodig is om vanuit algehele problematiek naar de patiënt te kijken. Ik herken dat als logopedist. Dat er nu echter meer nadruk op wordt gelegd en meer mogelijkheden voor worden gegeven vind ik een goede zaak.

In mijn vak als paramedicus word ik geacht van degene die voor me zit alle belangrijke gegevens in een ICF-model te plaatsen. Met dit model is het mogelijk het functioneren van de mens en de eventuele problemen die men daarbij ervaart te beschrijven. Bovendien kunnen de factoren die op dat functioneren van invloed zijn ook worden vastgelegd. Dat dit vastleggen tijd kost is duidelijk. Een enkele maal ervaren we wat weerstand bij deze vragen omtrent het totaalbeeld van de patiënt en moeten we duidelijk uitleggen waarom we al deze vragen stellen. Het in kaart brengen van deze gegevens zorgt ervoor dat we een beter behandelplan kunnen opstellen. Ook wordt bijvoorbeeld hierdoor duidelijk of er veel ondersteuning van de omgeving verwacht kan worden. Of we zien dat er eerst iets anders aangepakt moet worden.

Worden alle ICF- factoren die overeenkomen met de genoemde vier domeinen meegenomen in het bepalen van de behandelindex?

De resultaten van de behandeling zijn vaak afhankelijk van factoren die spelen naast de klacht waarmee men komt. Wat zo jammer is, is dat hier geen rekening mee wordt gehouden bij het bepalen van een behandelgemiddelde. Dit berekenen blijft voor ons als zorgverlener schimmig. Worden alle ICF- factoren die overeenkomen met de genoemde vier domeinen meegenomen in het bepalen van de behandelindex? En is dan duidelijk waarom soms voortgang achterblijft of iemand snel herstelt? Worden korte telefonische zittingen of overlegmomenten ook allemaal opgeteld? En gaat het alleen om het drukken van de kosten of gaat het om kwaliteit en zorg op maat? Ik begreep dat sommige zorgverzekeraars hierover samen afspraken maken. Ik hoop dat dit voor ons werkbaar is en dat het duidelijk is dat een mens geen diagnose is. Niemand zit te wachten op onzinnige zorg maar op een onzinnige berekening ook niet.

Delen