Domino day

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Het valt niet te ontkennen: sluiting van de acute zorg van een ziekenhuis leidt tot een domino-effect. Wethouder Paul Sterk van Weert heeft gelijk als hij stelt dat de sluiting van de afdeling acute zorg van het St Jans Gasthuis in zijn stad verstrekkende gevolgen heeft voor het ziekenhuis als geheel. Het betekent een einde aan de acute geboortezorg en de IC-functie en het betekent dat ook de verpleeghuizen en huisartsen met een heel andere situatie te maken krijgen dan ze gewend zijn.

Over het onderwerp is een online sessie belegd met Kamerleden. Leuk is te zien welke vraag zij stelden. De vraag van Vera Bergkamp (D66) – slaagt het ziekenhuis erin om voldoende gekwalificeerd personeel op de SEH te krijgen? – is een interessante. Net als het antwoord van Paul Lempens, de man die het initiatief nam tot een handtekeningenactie voor behoud van de acute zorg in Weert. Of liever gezegd: het uitblijven van een antwoord. Nu kun je dat Lempens niet kwalijk nemen, want het is zijn vak niet om zulke dingen te weten, maar het is wel een essentiële vraag die Bergkamp stelde.

‘Waar moet gekwalificeerd personeel voor de SEH vandaan komen?’

Eén zin uit de berichtgeving van Zorgvisie is in dit verband cruciaal: ‘Het tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel voor een goede 24/7 personeelsbezetting op de SEH is een probleem waar vooral kleinere ziekenhuizen mee kampen.’ In het licht van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen een onderwerp dat serieuze aandacht verdient. Het is anybody’s guess of St Jans Gasthuis en andere kleine ziekenhuizen erin zullen slagen het domino-effect nog lang tegen te houden.

2 Reacties Reageer zelf

 1. Inge de Wit, bestuur
  Geplaatst op 15 januari 2021 om 14:48 | Permalink

  De borging van de spoedzorg is cruciaal voor elke regio en elk ziekenhuis. Kwaliteit staat daarbij uiteraard voorop en daarvoor zijn het de professionals die dat tot stand brengen.
  Graag nodig ik de hr. Frank van Wijck uit om de ontwikkeling die we in gang hebben gezet op een nader moment te komen bekijken. SJG Weert kan daarmee de spoedzorg mét gekwalificeerd personeel uitstekend borgen en voor een verankering in de keten zorg dragen. Dat zou mogelijk in een mooi artikel kunnen uitmonden!

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 15 januari 2021 om 14:52 | Permalink

  De borging van de spoedzorg is zeker cruciaal voor elke regio. Of dit betekent dat die borging ook cruciaal is voor elk ziekenhuis staat open voor interpretatie. Vanuit het belang van het ziekenhuis geredeneerd zeker wel inderdaad.