Doorbehandelen voorkomen

‘Van doorverwijzen naar doorbehandelen’ is de vertaling die Leon van Halder, bestuursvoorzitter van Radboudumc geeft aan zijn ambitie om een universitair medisch netwerk te creëren met de ziekenhuizen in de omgeving. Het is een vorm van ontschotting die zeker te prefereren is boven fuseren. Terecht stelt Van Halder: “Fusies en overnames lossen het probleem in de regio niet op.” Hij roept de zorgverzekeraars daarom op het plan te faciliteren. Op Twitter geeft Ivo Knotnerus meteen een voorzet voor wat de zorgverzekeraars hierbij kunnen vragen van dit netwerk: “Als ik zorgverzekeraar was, dan zou ik willen weten welke stappen zoal worden overgeslagen, hoe die gezamenlijke patiëntcontacten over en weer worden georganiseerd en wat voor facilitering gevraagd wordt”.

Punt is wel dat de ambitie van dit netwerk beperkt blijft tot het samen verlenen van zorg, terwijl volgens Anna van Poucke, partner bij KPMG, nu juist een verschuiving nodig is naar het voorkómen van zorg om de houdbaarheid van ons zorgstelsel overeind te houden. Ze schetst een somber toekomstscenario waarin het zorgaanbod verschraalt door sluiting van SEH’s, IC’s, of zelfs faillissementen van ziekenhuizen, als nog langer wordt voortgemodderd met hoofdlijnenakkoorden. Ook Ton van Houten, bestuursvoorzitter van Zorg en Zekerheid, uitte recent al zijn twijfels over het nut hiervan.

Het gaat er niet – alleen – om dat ziekenhuizen meer leren samenwerken in plaats van fuseren. Het gaat er – ook en vooral – om dat de zorg meer wordt verplaatst naar thuis of de eerste lijn. Het naadloos doorbehandelen waarover Van Halder het heeft is zeker in het belang van de patiënt die al zorg nodig heeft. Maar in het voorkomen van die zorg zit de echte winst.

Delen