Achtergrond

Lek in de pijpleiding

In praktisch alle BIG-geregistreerde beroepen werken inmiddels meer vrouwen dan mannen. Maar hoe hoger op de carrièreladder, hoe minder vrouwen er overblijven

Focus op leefstijl

Hoe krijgen de betrokken partijen het voor elkaar dat een gesprek over leefstijl vanaf 2025 standaard onderdeel uitmaakt van de reguliere zorg?

Liever laten

Met het Integraal Zorgakkoord is de weg naar passende zorg ingezet. Dat betekent dus ook: niet-passende zorg verminderen

Centrale coördinatie

Alle ROAZ-regio’s moeten dit jaar starten met zorgcoördinatie voor acute zorg. Het idee daarachter: de druk op de acute zorg verminderen en beter spreiden

Onbenut kapitaal

Zorgprofessionals zijn huiverig om eigen ervaringskennis te delen: “Er bestaan hardnekkige misvattingen over de professionele inzet ervan”

Weg met het stigma

30 procent mannelijke verpleegkundigen die voor verpleegkunde (blijven) kiezen, is het doel van het Mannen Netwerk Verpleegkunde (MNV). 'Verpleegkunde heeft behoefte aan veel meer diversiteit'

In de voetsporen

Studenten die dezelfde (para)medische opleiding volgen die (een van) hun ouders ook hebben gevolgd, kunnen daar profijt van hebben, maar dit ook als last beschouwen

Aan het roer

Managen, leidinggeven. Zorgprofessionals worden daar niet echt in opgeleid, maar menigeen komt vroeg of laat wel in de positie dat het van hem of haar verwacht wordt

Digitale wilsverklaring

In de praktijk stellen wilsverklaringen zorgprofessionals vaak voor vele vragen en zorgen ze voor onduidelijkheid