Draai er niet omheen

Een kleine vier jaar geleden zei inspecteur-generaal Ronnie van Diemen te hopen en verwachten dat zorginstellingen binnen drie jaar zelf informatie naar buiten zouden brengen over calamiteiten. Ze zei dit in een periode waarin veel te doen was over zwijgcontracten in de zorg. Toenmalig minister Edith Schippers wilde de garantie van zorgbestuurders dat ze dergelijke contracten nooit meer zouden voorleggen aan hun patiënten of hun nabestaanden.

Is het nu zover? Feitelijk weten we dat niet. Want als patiënten of nabestaanden akkoord gaan met een zwijgcontract en zich daar ook aan houden, komt dat niet aan het licht. In ieder geval is het onderwerp niet van de agenda verdwenen, weten we op basis van de berichtgeving hierover van het Nivel. Dat is winst. Het Nivel is samen met Amsterdam UMC locatie AMC en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum het project Patiënten en hun naasten aan het woord gestart.

Excuses maken is niet ‘zeer wenselijk’, maar essentieel

Terecht hebben de partijen dus de patiënten en hun naasten centraal gesteld. Van daaruit is een leidraad voor professionals ontstaan die hout snijdt. Hierin staat klip en klaar wat na het vermoeden van een calamiteit dient te gebeuren: ‘Informeer de patiënt en/of de nabestaanden zo snel mogelijk dat er een mogelijke calamiteit heeft plaatsgevonden’, ‘Verstrek zo volledig mogelijke open en eerlijke informatie over wat er gebeurd is’ en ‘Probeer de situatie niet te bagatelliseren of relativeren en erken dat dit een (zeer) ingrijpende situatie is voor de patiënt en/of de nabestaanden’.

Alleen had deze: ‘Excuses maken voor de situatie is zeer wenselijk’ stelliger gemogen. Het is niet wenselijk, het is essentieel.

Delen