Drie jaar

De eerste reacties op het bericht dat zorgverzekeraar Zilveren Kruis en ziekenhuis Isala tot een contract met een looptijd van drie jaar zijn gekomen, zijn positief. Terecht, want bestuurslid Roel Venema van Isala heeft gelijk als hij stelt dat beide partijen hetzelfde doel hebben: goede zorg voor een goede prijs. Wat is er dan logischer dan dat ze ruimte creëren om dit te bewerkstelligen?

Ongetwijfeld zijn er andere ziekenhuizen die nu denken: dat zou ik ook wel willen. Maar hopelijk denken bestuurders daar niet stiekem direct achteraan: “…dan ben ik tenminste drie jaar van dat gezeur af”, want een driejarig contract is natuurlijk geen cadeau. NVZ vereniging van ziekenhuizen pleitte al eerder voor meerjarencontracten, maar voegde hier terecht aan toe dat die als doel hebben innovatie in de ziekenhuiszorg te bespoedigen en te verdiepen. Wie de details over het meerjarencontract tussen Zilveren Kruis en Isala leest, ziet dat dit contract inderdaad precies daarvoor bedoeld is. De twee partijen werken gedurende die drie jaar intensief samen om tot de juiste zorg op het juiste moment voor de juiste prijs te komen. Ze doen dit door continu de doelmatigheid te monitoren en indicatoren te toetsen in een benchmark die wordt gecorrigeerd op relevante kenmerken.

Het ambitieniveau is hoog: kwaliteitsverbetering van de zorg bewerkstelligen, verdere ontwikkeling van strategische speerpunten van het ziekenhuis en ziekenhuiszorg verplaatsen naar eerstelijnszorg. Ook zetten de partijen in op eHealth, een onderwerp dat nog eerder deze week onderwerp van discussie was. Kortom: beide partijen hebben zichzelf en elkaar een forse opdracht gegeven voor de komende drie jaar. Dat de andere ziekenhuizen en zorgverzekeraars de ontwikkeling kritisch zullen volgen betwijfel ik niet. Interessanter vind ik de vraag of ze zelf ook soortgelijke stappen gaan zetten.

Delen