Drie maanden

Volgens de meerderheid van de duizend mensen die in opdracht van vergelijkingssite pricewise.nl hun mening gaven over het zorgstelsel, is de zorg er de afgelopen tien jaar alleen maar duurder op geworden. Dat klopt. Het komt onder andere omdat er steeds meer medisch-technische en farmacologische mogelijkheden komen om zieken te genezen of van ziekten die voorheen dodelijk waren chronische ziekten te maken. Wat dit financieel betekent – denk aan de discussie over dure geneesmiddelen – mag duidelijk zijn.

Toch is er volgens minister-president Mark Rutte geen reden om te somberen over ons zorgstelsel, integendeel zelfs. Tijdens de relatiebijeenkomst van Zorgverzekeraars Nederland, afgelopen dinsdag, zei hij: “We hebben een stelsel om trots op te zijn.” Hij roemde het feit dat er nu competitie is in de zorg, dat het is gelukt de kostenontwikkeling in de hand te houden, dat de premieontwikkeling beheerst is en dat mensen met een laag inkomen hieraan nu per saldo zelfs minder betalen dan in de tijd van het ziekenfonds.

[Tweet “voor toekomstbestendigheid van zorgstelsel is het slim verder vooruit te kijken dan 3 maanden”]Wel waarschuwde Rutte dat juist door het gegeven dat de medische stand steeds beter in staat is ziektes beheersbaar te houden, de financiering van het stelsel in toenemende mate onder druk komt te staan. Een interessante opmerking in het licht van de nu weer actuele discussie over de reserves van de zorgverzekeraars. Op zorgdialoog.nu wijst Ruben Wenselaar van Menzis erop hoe relatief die reserve is: “Als we morgen geen euro meer binnenkrijgen maar wel alle facturen moeten betalen, houden we het nog drie maanden uit. Daarna is het geld op.”

Dat discussie bestaat over de reserves van de zorgverzekeraars, begrijp ik. Solvabiliteitseisen zijn een moeilijk thema om uit te leggen aan het algemene publiek. Maar voor de toekomstbestendigheid van ons zorgstelsel is het wel slim verder vooruit te kijken dan drie maanden.

Delen