Dromen

In zijn jeugd droomde Chris de Bode ervan fotograaf te worden. Hij kon zijn droom later realiseren.

 Tekst: Wout de Bruijne  Beeld: Chris de Bode

Als professioneel fotograaf werkte De Bode met Save the Children aan een project over kansarme kinderen in derdewereldlanden. De Bode vroeg de kinderen vóór hij ze fotografeerde naar hún dromen. “Aanvankelijk leken dat vaak onmogelijke kinderfantasieën. Maar bij nader inzien gingen de dromen vrijwel altijd over oplossingen voor de nare kanten van hun bestaan.”

De Bode verzamelde de beelden in zijn boek Dream. De Mexicaanse Djarida staat er ook in. De achtjarige droomt ervan dierenarts te worden. Hoewel, droomt … Djarida is redelijk overtuigd van haar zaak: “Ik moet er wel hard voor studeren, maar het zal me zeker lukken.”

Het fotoboek Dream is te koop via chrisdebode.com/dreambookArts en Auto verloot een exemplaar onder lezers die o.v.v. Dream en hun lidmaatschapsnummer een mail sturen naar verloting@artsenauto.nl.


Delen