Droomhuis

Ik weet niet of Arts en Auto bij u in de lectuurmand ligt en dus door familieleden en bezoek kan worden gelezen. Bij mij thuis is dat wel zo en natuurlijk ben ik geïnteresseerd in de ervaringen van deze meelezers. Ik heb daarom eens onderzoek gedaan naar de favoriete rubrieken van het magazine. Het blijkt dat, naast de column van de heer des huizes, de ledemaatjes gretig aftrek vinden en dan met name de afdeling vakantiehuizen die te huur worden aangeboden door collega-lezers.

Het laat zien dat velen van u ooit de stap hebben gezet naar de aankoop van een droomwoning in het buitenland. De achterliggende gedachte om deze droom te verwezenlijken zal voor iedereen anders zijn. Van mijn cliënten hoor ik vaak als reden ‘een goede investering’, maar meestal laten uw collega’s zich gewoon leiden door emotie, door het idee om een heerlijke eigen plek te hebben, al dan niet in het buitenland. Het moment dat ik als financieel adviseur wordt ingeschakeld, is vaak nadat de beslissing al is genomen en met name de fiscale en financiële aspecten nog moeten worden besproken.

Het idee om een heerlijke eigen plek te hebben, al dan niet in het buitenland

Kiest u voor een droomwoning binnen de landsgrenzen, dan heeft u te maken met de Nederlandse regelgeving; u betaalt belasting over de waarde van de tweede woning minus de eventuele financiering. Over de verwerving van onroerend goed is verder overdrachtsbelasting verschuldigd.

Waagt u de stap naar het buitenland, dan krijgt u wellicht te maken met exotische regelgeving rond de aankoop. Bijvoorbeeld een belasting op de verwerving of juist een hoge heffing bij overdracht van de onroerende zaak in de toekomst. Dat kan uw droom toch behoorlijk verstoren! Alle reden om u vooraf goed te laten informeren over de consequenties van uw aankoop. Misschien is een mobile home in Nederland dan toch opeens een alternatief, deze is namelijk vrijgesteld van vermogensrendementheffing in box 3 omdat het geen onroerende zaak is!

 

Delen