Dubbele boodschap

De achttien pagina’s tellende Kamerbrief over de voortgang en de eerste wapenfeiten van het Integraal Zorgakkoord, geeft een helder beeld van hoe veelomvattend het proces is dat hiermee in gang wordt gezet. De vermelding van het feit dat het IZA niet op zichzelf staat, benadrukt dit nog even extra. Het hangt samen met het Gezond en Actief Leven Akkoord, het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen, het programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn en de Hervormingsagenda Jeugd.

De Engelsen noemen zoiets een tall order. De ondertekenende ministers Kuipers en Helder realiseren zich dit ook, valt af te leiden uit deze zinsnede in de laatste passage van de brief: ‘Het is nu zaak om koers te houden en dat zal niet onder slag of stoot gaan. Daar laten we ons niet door afschrikken: leren, vallen en weer opstaan is een belangrijk onderdeel van elke transformatie’.

Optrekken aan de goede voorbeelden

Het laat zich lezen als een hart onder de riem voor iedereen die in de uitvoering van het IZA een rol moet spelen. Daarin zijn vooral de zeven Santeon-ziekenhuizen voortvarend te werk gegaan, met hun positief beoordeelde transformatieprogramma voor een digitaal thuismonitoringcentrum.

Daarnaast bevat de brief een ruime hoeveelheid voorbeelden die laten zien dat het mogelijk is de beweging in de goede richting te maken: Platform Mooi Maasvallei, Twentse Koers, GewondVeluwe, de Zeeuwse Zorg Coalitie, Zoetermeer 2025 en Beter Samen in Noord. Het opnemen van deze voorbeelden laat zich op twee manieren duiden. De eerste is: ‘Zie je wel dat het kan, trek je eraan op en doe het ook’, de tweede is: ‘Waarom doen jullie dit niet ook allang?’.

Delen