Duizendpoten

De dinsdag na Prinsjesdag is voor velen een gewone dinsdag, maar niet in Apothekersland. Het is namelijk een goede gewoonte om op die dag de apothekersassistenten eens extra in het zonnetje te zetten: het is dan de Dag van de Apothekersassistent. Deze duizendpoten verdienen natuurlijk veel vaker dan eens per jaar een schouderklopje, want zonder deze mensen kunnen we geen hoogwaardige farmaceutische zorg leveren, geen luisterend oor voor de patiënt zijn, geen onnodige ziekenhuisopnames voorkomen, geen voorlichting geven over (zelf)medicatie, niet adviseren over hulpmiddelen, geen alternatieven zoeken voor niet-leverbare medicatie en geen uitleg geven over het vergoedingenbeleid van de zorgverzekeraars.

Zonder assistenten geen apotheek. Binnen de zorg zijn er veel van deze duizendpoten. Mensen die niet direct een leidinggevende of aansturende rol hebben, maar die wel heel hard werken en het eerste aanspreekpunt zijn voor patiënten. Zonder hen zou de gezondheidszorg nergens zijn. Ze verdienen allemaal zo’n speciale dag. Dit bedenkend op zo’n dinsdag in september motiveert nog extra om de werkdruk juist voor hen acceptabel te houden of te krijgen. Minder administratieve lasten helpt daarbij.

Zonder assistenten geen apotheek

De schrappunten die per beroepsgroep aan de minister zijn aangeboden, zijn voor een groot deel opgenomen in de meerjarenplannen van VWS. Goede eerste stappen, maar de mensen aan het bed van de patiënt en aan de balie van arts of apotheker merken er nog te weinig van. Het beoogde doel van merkbare vermindering van de ervaren regeldruk is bij hen nog niet behaald. Samen met VWS en de andere partijen blijven we hier scherp op.

Natuurlijk zou het niet nodig moeten zijn een speciale dag uit te roepen. Maar zolang we ons daardoor weer even bewust worden van het feit dat we het zonder elkaar niet kunnen en dat we er alleen samen voor kunnen zorgen dat werken in de gezondheidszorg een groot goed is, blijft zo’n dag waardevol.

Delen