Vertrouwen

Het woord vertrouwen is onlosmakelijk verbonden met de zorg. Het is het fundament voor de relatie tussen zorgverlener en patiënt.

Het vertrouwen van Nederlanders in zorgprofessionals was ook in 2020 onverminderd hoog, zo blijkt uit onderzoek van Nivel.Terwijl het een jaar was waarin de zorg en het systeem eromheen enorm onder druk stonden en waarin de veerkracht van de zorgmedewerkers op de proef werd gesteld

Om ervoor te zorgen dat het vertrouwen in zorgprofessionals zo hoog blijft, vindt VvAA het van belang haar leden op alle mogelijke manieren te steunen en waar nodig de veerkracht te herstellen of te verbeteren. Nu tijdens de pandemie, maar ook in de periode daarna. Onze medewerking aan het initiatief Zin in Zorg is daar een voorbeeld van. 

‘Kostbare tijd gaat verloren aan regulering en toezicht’

Naast de directe zorg voor onze leden houdt ook het onder druk staande zorgsysteem VvAA bezig. Een groter wordende hulpvraag en tegelijkertijd een tekort aan handen die kunnen zorgen, komen op de gezondheidszorg af. De arbeidsmarkt heeft de juiste impulsen nodig. Financieel, maar zeker niet alleen. De bepalende instanties in de zorgmarkt doen er goed aan een klimaat te creëren waarbij vertrouwen in zorgprofessionals en de manier waarop zij het werk uitvoeren, hoog op de lijst staan. Te veel kostbare tijd gaat nu verloren aan handelingen die gericht zijn op regulering en toezicht. Onze leden geven aan dat thema’s als pluriformiteit van het zorglandschap en keuzevrijheid voor patiënten belangrijk zijn. Daarvoor is het nodig dat de regie meer komt te liggen bij zorgverleners dan nu het geval is. Inzetten op een beter arbeidsklimaat kan uitstroom uit de zorg voorkomen en nieuwe arbeidskrachten aantrekken. 

 Vertrouwen is het geloof en de overtuiging dat zaken gaan zoals gehoopt of verwacht. 

Ik wens van harte dat zowel patiënten als regelgevende en beleidmakende instanties alle vertrouwen in onze zorgprofessionals blijven stellen. 

Delen