In beweging

Ik heb geen idee hoe het zorglandschap er in Nederland uitziet als u deze column leest. Op het moment dat ik dit schrijf, zijn we met z’n allen hard op weg naar een tweede besmettingsgolf. Er bestaan serieuze zorgen over de continuïteit van de zorg. Koste wat kost moet voorkomen worden dat we teruggaan naar de situatie van maart toen de reguliere zorg tot een minimum beperkt was, met alle gevolgen van dien.

Natuurlijk hebben we het virus beter in beeld, natuurlijk zijn we niet meer zo verrast als toen en natuurlijk doen we als zorgverleners ook nu weer wat we kunnen voor onze patiënten. Maar de eerste scheurtjes waren in oktober alweer zichtbaar.

Tussen al deze zorgen door, zie ik ook mooie dingen ontstaan. In mijn eigen branche bijvoorbeeld, rondom de enorme geneesmiddeltekorten. Uit onderzoek van het Nivel blijkt dat ruim 90 procent van de 65-plussers in 2019 een geneesmiddel voorgeschreven kreeg. Op dit moment zijn er zo’n 1.500 geneesmiddelen niet verkrijgbaar in Nederland. Maar de pandemie heeft partijen in beweging gebracht.

‘De eerste scheurtjes waren in oktober alweer zichtbaar’

In maart kwam er een samenwerking op gang tussen de overheid, geneesmiddelenbedrijven, ziekenhuizen en apothekers om de vraag naar middelen die nodig waren in de acute zorg bij COVID-19 beschikbaar te krijgen en te houden. En met succes. Ook andere kwesties worden goed opgepakt. Zo zien we dat onderwerpen in het kader van ‘Ontregelde Zorg’ die eerder nog weerstand opriepen, nu wel bespreekbaar zijn en oplossingen zelfs versneld gerealiseerd worden. Meer dan ooit is Nederland zich bewust van het feit dat een goed gezondheidsnetwerk alleen kan bestaan als dat draaiende wordt gehouden door zorgprofessionals die hun werk met kunde, maar ook met passie uit kunnen voeren.

Het bestuur van VvAA voelt zich hier verantwoordelijk voor en ondersteunt en realiseert bewegingen die zich hiervoor inzetten. Juist nu.

Delen