Durf en visie

Geboeid las ik in Arts en Auto 03 in de rubriek Reacties de brief van fysiotherapeut Eveline Bosselaar over het huidige zorgklimaat en de nieuwe verdienmodellen voor de fysiotherapeut. Ik zou hierover het volgende willen zeggen.

Bosselaar schrijft dat het voor haar een bewuste keuze was om alleen op restitutiebasis te werken, dus zonder overeenkomst met de zorgverzekeraar. Een keuze die in mijn ogen getuigt van durf en visie, maar die niet makkelijk is omdat je daarmee buiten de gevestigde orde treedt. Als zorgverleners zijn we het immers gewend om een contract met de zorgverzekeraar te hebben. Ook al zijn we hier niet altijd even tevreden over. Sterker nog, als zorgverlener zijn we vaak gefrustreerd over het feit dat we geen invloed op dit contract met de zorgverzekeraar kunnen uitoefenen. We vinden dat de bureaucratie een te sterke greep op de zorgsector heeft en dat dit niet bevorderlijk is voor het zorgklimaat en het vertrouwen van de patiënt.

Deze aanpak kan het begin van een nieuw zorgtijdperk inluiden

Daarom zijn mooie initiatieven zoals die van fysiotherapeut Eveline zo belangrijk. Met haar keuze om geen relatie meer aan te gaan met de zorgverzekeraar maar wel met de patiënt, slaat ze de spijker op zijn kop. Juist omdat onze belangrijkste stakeholder tenslotte toch onze patiënt is. En met die patiënt ga je dan in ‘onderhandeling’: je stelt samen een plan op over tijd, kosten en aanpak. En achteraf declareert de patiënt zelf zonder tussenkomst van de zorgverlener de kosten aan zijn zorgverzekeraar.

Dit is een nieuw soort overeenkomst gebaseerd op gelijkheid en wederzijds respect. Ik hoop dan ook van harte dat nog vele collega’s in haar voetsporen zullen treden, want deze aanpak kan het begin inluiden van een nieuw zorgtijdperk, gestoeld op durf, visie en innovatie met als doel de beste zorg te verlenen aan de patiënt.

Delen