Ik heb een e-idee

Een tijd geleden heb ik meegedaan met een prijsvraag voor het beste idee in de zorg.  Helaas werd mijn idee niet uitverkoren. Dat mensen de moeite nemen mee te denken over bezuinigingen of kwaliteitsverbeteringen in de gezondheidszorg kan gezien worden als bewonderenswaardig. Het is goed dat een idee, waar je al vaak langer over nadenkt, ingebracht kan worden ongeacht je positie in een organisatie.

In mijn geval ging het om scholing over beter declareren voor zorgprofessionals in de eerste lijn.  Er worden nu al goede e-learningmodules met praktische voorbeelden aangeboden voor het verbeteren van patiëntveiligheid via het programma Zorg voor Veilig.  Ik had als voorstel dat de zorgverzekeraar bij het contract een e-learningmodule aanbiedt waarin de regels van declareren duidelijk worden doorgenomen. Je leert dan bijvoorbeeld hoe omgegaan dient te worden met verzuim of onder welke condities je een telefonische behandeling mag declareren. Ook kan afgebakend worden wat verstaan wordt onder zorg. Per beroepsgroep dienen er dan duidelijke voorbeelden te worden toegevoegd. Na het doorlopen van de module blijkt dan via een testje of je de regels goed interpreteert. Zo niet, dan doorloop je de scholing nog eens zodat de regels niet meer voor meerdere uitleg vatbaar zijn.

De prijs ging echter naar een project voor het geschikt maken van verpakte medicijnen voor hergebruik. Een goed initiatief, maar de uitwerking laat op zich wachten; er blijkt altijd wel weer een veiligheidsobstakel te zijn.

Het zal u niet ontgaan zijn dat er een nieuw meldpunt voor verspilling in de zorg geopend is voor het gehele publiek. Inbreng van ieder in Nederland kan een prachtig geheel vormen, getuige het Koningslied. Ik ben dan ook erg benieuwd wat het op gaat leveren. Het aantal meldingen wordt enthousiast bijgehouden. Minister Schippers heeft aangegeven druk te zetten achter de uitwerking en indien nodig zelfs wetten te zullen veranderen!

Bij verspilling in de zorg wordt vaak gedacht aan het indienen van te hoge declaraties. Voor mij geldt dat, wanneer ik alle gegevens goed in de software heb verwerkt, de totaalrekening via VECOZO de digitale snelweg op gaat. Dat ik daarbij gecontroleerd word is terecht. Ik merk echter ook dat ik veel zorg lever die ik nergens onder kan brengen. Dat daarnaar gekeken wordt zou ook terecht zijn.

Delen