Een dienst bewijzen

Wie in de zorg werkt, valt onder de dienstverlenende sector. Er wordt een dienst aangeboden. Een dienst is vaak afhankelijk van degene die hem ontvangt. Nu wil men in de gezondheidszorg steeds vaker van diensten een product maken. Dit zou voordeel opleveren bij het regelen van de financiering en het omschrijven van de taak. Een behapbaar geheel met kop en staart waaraan duidelijker een prijs te hangen is en dat ook onderling  is te vergelijken.

Voor een dienst moet de klant aanwezig zijn en vaak zelfs meewerken. Het leveren van diensten is veelal arbeidsintensief maar kan ook kapitaalintensief zijn. Binnen de economie worden goederen  als dienst en als product gezien, maar in de spreektaal gaan we bij een product uit van iets tastbaars en bij een dienst van een persoonlijke handeling voor iemand. Producten kunnen op voorraad worden gehouden. Een dienst verleen je, een product verstrek je.

Het gepercipieerde risico van een dienst is vele malen groter dan van een product. Wanneer je een dienst gaat omschrijven als product kun je geen rekening houden met hoe de dienst ontvangen wordt of ondergaan wordt door iemand. Een zelfde handeling kan zeer verschillend uitvallen.

Ook binnen het vak logopedie proberen we duidelijkheid te verschaffen over de diensten die we leveren. Een product zoals behandeling van afwijkende mondgewoonten kun je omschrijven en van een label voorzien met daarop de bekostiging. De variëteit van de personen aan wie je de dienst verleent, blijft echter enorm groot. Want de mate van meewerken, begrip en bijkomende problematiek is niet duidelijk omschreven.

Dat een behandeling een kop en staart heeft  is een goed streven. De patiënt weet ook graag waar hij aan toe is, net als de zorgverzekeraar. Economische termen gaan echter niet een-op-een op voor bepaalde diensten. Hoe kan ik van een stembehandeling een gemiddelde opgeven wanneer ik niet weet hoe coöperatief de patiënt is, wat het specifieke probleem is en hoe zijn leefstijl is?

Ga ik daardoor oneindig lang behandelen? Nee, mijn doel is om in zo kort mogelijke tijd de patiënt van zijn klacht af te helpen. De beloning voor mijn dienst is een tevreden patiënt. Dat aan hetzelfde ‘product’  van mij in dezelfde  ‘winkel’ dan verschillende prijskaartjes hangen is vreemd.

Net als de zorgaanbieder is de zorgverzekeraar een dienstverlener. Samen beogen we de klant zo optimaal mogelijk van dienst te zijn met de middelen die we tot onze beschikking hebben.  Veel energie gaat nu helaas verloren aan tegenstrijdigheden. Met een betere samenwerking, noem het coproductie, kunnen we niet alleen de patiënt maar ook elkaar een nog  grotere dienst bewijzen.

Delen