Een goed begin

Het geld moet de zorg volgen, horen we vaak. Minister Edith Schippers van VWS doet wat dit betreft nu boter bij de vis. Ze haalt in 2016 24,9 miljoen euro weg bij de medisch-specialistische zorg en daarvan gaat 10,9 miljoen naar de huisartsenzorg en 14 miljoen naar de multidisciplinaire zorg. Eén-op-één dus, netjes.

De brancheorganisaties uit de eerste lijn vinden dat ze niet ver genoeg gaat, lezen we in de berichtgeving. Een voor de hand liggende reactie natuurlijk. De volledige substitutie van zorg van tweede naar eerste lijn die Schippers voor ogen staat, laat zich niet financieren met 24,9 miljoen euro. Lisa Tiggelaar van InEen heeft dus gelijk als ze stelt dat nog verdere stappen gezet moeten worden. Dit is echter wel een opmerking die niet alleen betrekking heeft op het beleid van Schippers, maar ook op dat van de aanbieders in de eerste lijn zelf. Schippers stelt verheugd te zijn dat de aanbieders in de eerste lijn het gesprek voeren met elkaar over substitutie. Daarmee is een beweging op gang gebracht om – zoals zij het stelt – de zorg dichterbij huis te brengen en betaalbaar te houden. Daarin ligt nu de bal bij de eerstelijns zorgaanbieders. Ze zullen moeten laten zien dat ze dit geld waard zijn en dat ze in staat zijn hun woorden in daden om te zetten, voordat ze het recht hebben om aanspraak te mogen maken op méér.

Delen