Een goed begin

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Het geld moet de zorg volgen, horen we vaak. Minister Edith Schippers van VWS doet wat dit betreft nu boter bij de vis. Ze haalt in 2016 24,9 miljoen euro weg bij de medisch-specialistische zorg en daarvan gaat 10,9 miljoen naar de huisartsenzorg en 14 miljoen naar de multidisciplinaire zorg. Eén-op-één dus, netjes.

De brancheorganisaties uit de eerste lijn vinden dat ze niet ver genoeg gaat, lezen we in de berichtgeving. Een voor de hand liggende reactie natuurlijk. De volledige substitutie van zorg van tweede naar eerste lijn die Schippers voor ogen staat, laat zich niet financieren met 24,9 miljoen euro. Lisa Tiggelaar van InEen heeft dus gelijk als ze stelt dat nog verdere stappen gezet moeten worden. Dit is echter wel een opmerking die niet alleen betrekking heeft op het beleid van Schippers, maar ook op dat van de aanbieders in de eerste lijn zelf. Schippers stelt verheugd te zijn dat de aanbieders in de eerste lijn het gesprek voeren met elkaar over substitutie. Daarmee is een beweging op gang gebracht om – zoals zij het stelt – de zorg dichterbij huis te brengen en betaalbaar te houden. Daarin ligt nu de bal bij de eerstelijns zorgaanbieders. Ze zullen moeten laten zien dat ze dit geld waard zijn en dat ze in staat zijn hun woorden in daden om te zetten, voordat ze het recht hebben om aanspraak te mogen maken op méér.

9 Reacties Reageer zelf

 1. G K Mitrasing
  Geplaatst op 20 oktober 2015 om 09:32 | Permalink

  Dichterbij huis en betaalbaar te houden: hoe ver af was die? Uitkomstenmeting? Kwaliteit? Aanspraak op méér? Wat méér? Shared savings? Voor wie?
  Wat een kletsverhaal…

 2. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 20 oktober 2015 om 09:33 | Permalink

  Edith Schippers zet stappen en heralloceert geld zonder dat daaraan een beleid ten grondslag ligt bedoel je? Een interessante stellingname.

 3. G K Mitrasing
  Geplaatst op 20 oktober 2015 om 11:14 | Permalink

  Zoek de transparantie achter de getallen…

 4. anh jansen
  Geplaatst op 20 oktober 2015 om 23:38 | Permalink

  Kaiser Permanente laat zien hoe het moet. Als enige ter wereld.

  http://thehealthcareblog.com/blog/2014/10/01/the-kaiser-permanente-model-and-health-reforms-unfinished-business/

  70 jaar ervaring en als enige weet Kaiser Permanente hoe het moet en doet dat ook nog steeds na 70 jaar.

  De stappen van E Schippers slaan natuurlijk nergens op. Op een budget van 26 miljard euro voor de ziekenhuizen is 25 miljoen helemaal niets. De Eerste Lijn krijgt relatief nog minder ter compensatie van vermeende inspanningen.

  Kern van het probleem is de betaling en hoe de veranderingen in wie wat wanneer doet voor welke kosten en wat het uiteindelijk oplevert niet kan worden bijgehouden in het NL systeemmodel.

  KP is het pas gelukt na een investering van 6 miljard dollar in ICT. En het is natuurlijk 100% verticaal geïntegreerd. Geen concurrentie. Lumpsum per patiënt per jaar. Dan hoef je niet langer het risico af te wentelen op onderliggende partijen, maar kan je als verzekeraar/zorgaanbieder kijken waar de dollar het meeste geld op levert.

  KP heeft nu een omzet van 60 miljard dollar per jaar en een reserve van 16 miljard dollar voor investeringen e.d.
  KP weet dat het goedkoopste bed het eigen bed is. 40% leegstand is KP dan ook onbekend. 5.9 ligdag is KP dan ook onbekend.
  KP investeert dan ook relatief heel veel in de Eerste Lijn en in haar farmaceutische tak. Die houden de KP verzekerde uit het ziekenhuis tegen de laagste kosten en voor de hoogste kwaliteit!

  De Minister haalt nu 24.9 miljoen af van het budget medisch specialistische zorg. Wie gaat dat bijhouden? En wie zorgt voor de verdeling van die 24,9 over de Eerste lijn deelnemers? En dat met concurrerende verzekeraars en concurrerende zorgaanbieders?

  Kaiser Permanente is het bedrijf dat E Schippers moet bellen.

  Maar je kan er vergif op innemen dat deze VVD Minister volgend jaar 100 miljoen gaat afromen en het jaar erop 500 miljoen.

  Gereguleerde marktwerking werkt nu eenmaal zo. Er is geen alternatief zeggen de Erasmus Geleerden. Neen, werkelijk er is geen alternatief.

  Toch maar even KP bellen. Een van de vele alternatieven als je verder kijkt dan Nederland en de gevestigde financiële belangen.

  Met 24.9 miljoen euro ‘verlies’ weten de ziekenhuizen wel raad.

 5. Jurriën Wind
  Geplaatst op 22 oktober 2015 om 12:41 | Permalink

  Twee reacties:
  – bovenstaande reactie (ANH Jansen) vind ik altijd moeilijk leesbaar en ver van de praktijk…
  – dan de praktijk zelf: 5-6 jaar ben ik nu ongeveer bezig om zinvolle substitutie op een klein terrein vorm te geven (sterilisatie man van 2e naar 1e lijn) en lang heb ik het gevoel gehad ’tegen de stroom in te zwemmen’. Gewoon doorgegaan met datgene dat ik leuk vind en waar mijn hart ligt en recent de ‘Mannen SterilisatiePraktijk’ opgericht. Heb zelf de publiciteit gezocht en ‘mijn ding’ (substitutie vasectomie van 2 naar 1) onder de aandacht gebracht. Nooit het idee of gevoel gehad hierbij dat politiek, LHV of welk bestuurlijk orgaan in de gezondheidszorg dan ook interesse had in wat ik doe / deed laat staan dat dit gestimuleerd is. Dat is ronduit teleurstellend, vind ik, maar mijn geloof in eigen kunnen (en willen) is zo groot dat ik doorga (met nog steeds veel plezier en overtuiging overigens).
  Jurriën Wind, http://www.devasman.nl

 6. ANH Jansen
  Geplaatst op 22 oktober 2015 om 14:53 | Permalink

  Jammer Jurrien Wind, maar wat Kaiser Permanente doet is toch de staande praktijk in een land als de USA dat toch echt bestaat.

  En het model KP werkt ook in de praktijk.

  Alleen niet in Nederland. Kan ook niet in Nederland werken zolang wet en regelgeving voor en achter de schermen is zoals deze is. Gevestigde financiële belangen voorkomen/verhinderen daadwerkelijke overheveling.

  En dat niemand ook maar enige interesse heeft in het model Jurrien Wind komt alleen maar omdat Jurrien Wind in het verkeerde land zijn mooie dingen aan het doen is.

  Wat zeggen Zvw en WMG over de mooie dingen van Jurrien Wind? Wat is het BKZ? Wat is MBI? Wat is MBH? Wat is de economische prikkel voor de NL verzekeraars? Hoe zit de financiering van de Zorg in Nederland in elkaar? Wat zijn de budgetplafonds bij de zorgaanbieders? Hoe komen die tot stand? Waarom is overheveling van Tweede naar Eerste lijn dan zo moeilijk? En waarom doet de Minister nu een eerste stap (jejejejejejejeje) van 24.9 miljoen euro? En hoe gaat de Minister dat dan doordrukken?

  Hamvraag; hoe komt zij aan 24,9 miljoen en niet aan 30miljoen? Op de 100.000 euro nauwkeurig wordt de overheveling ingezet.
  Typerend voor het hoge Kafka gehalte in de zorg in Nederland.

  Enige model waar overheveling slaagt is bij Kaiser Permanente. Is staande praktijk en geen theorie zoals in Nederland. Hard feit!

  Maar ga rustig door. Geloof je in jezelf is een groot goed.

 7. Jurriën Wind
  Geplaatst op 22 oktober 2015 om 15:42 | Permalink

  Ben maar een simpel huisarts dus al die afkortingen zeggen me niet zoveel; wat is uw functie, hoedanigheid precies (ANH Jansen)?

 8. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 22 oktober 2015 om 16:59 | Permalink

  Dhr Jansen is apotheker in Apotheek Sassenheim.

 9. ANH Jansen
  Geplaatst op 22 oktober 2015 om 19:03 | Permalink

  Iedereen die zich verdiept in de materie en inhoudelijk te werk gaat en blijft gaan kan deze stukken schrijven. Kwestie van lezen, lezen, lezen en gezond verstand gebruiken. Gaat om de inhoud.

  En ga er nu eens inhoudelijk op in.

  Wat gaat nu 24.9 miljoen euro overheveling betekenen voor de overheveling van Tweede naar Eerste lijn op een budget van 26 miljard euro Tweede lijn en 12 miljard Eerste lijn? Loopt het nu bij de ziekenhuizen en ZBC’s dun langs de benen? Worden kredieten nu ingetrokken? Alle ziekenhuizen en ZBC’s onder Bijzonder Beheer?

  En hoe gaat dat nu in zijn werk? Wie houdt de stand bij? Wordt dit een generieke maatregel?

  En wie voorkomt dat ziekenhuizen de parkeertarieven gaan verhogen om die afroming ongedaan te maken? Of de prijs van de koffie?

  Zie ook Zorgvisie met Michel van Schaik over dit onderwerp.

  Een goed begin of een valse start?