Een nieuw geluid

‘Om ook in 2030 toegankelijke en kwalitatief goede zorg te kunnen aanbieden is het noodzakelijk om een ander perspectief te kiezen. We moeten onder andere inzetten op preventie om de vraag naar zorg te voorkomen. Als er toch zorg nodig is, verlenen we die zo dicht mogelijk bij huis. Dus alleen in een zorginstelling indien dat echt nodig is.’

Het is een woordkeuze die je op grond van eerdere beelden vanuit de ziekenhuissector niet direct zou verwachten van de NVZ. Maar het staat er toch echt, in haar dialoogdocument Open ziekenhuizen. Sterker nog, het document benoemt zelfs expliciet de doelstelling het beroep op medisch-specialistische zorg succesvol te beperken. En bij de overhandiging van het rapport aan demissionair minister Pia Dijkstra zei NVZ-voorzitter Ad Melkert ook nog dat niet het instellingsbelang van de ziekenhuizen centraal staat, maar de bijdrage aan de samenwerking met alle partners. Een nieuwe lente, een nieuw geluid.

Zeer concrete invulling van de doelstellingen uit het Integraal Zorgakkoord

Een voorbeeld van hoe dit allemaal concreet vorm kan krijgen, komt al meteen van het Elizabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Een contractafspraak met zorgverzekeraar VGZ van een miljard euro voor vijf jaar klinkt als een enorme smak geld en dat is het ook. Maar er staan wel stevige transformatieverplichtingen tegenover: meer digitaliseren en (aanmerkelijk) minder vierkante meters, plus een actievere rol van patiënten. Zeer concrete invulling van de doelstellingen uit het Integraal Zorgakkoord dus.

Graag veel meer van zulke berichten.

Delen