Een schoon huis

Frank van Wijck
Frank van Wijck is medisch journalist en houdt als freelancer op maandag, woensdag en vrijdag een weblog bij op de website van Arts en Auto. Lees alle artikelen van Frank van Wijck

Is de beslissing van de gemeente Zaanstad om de huishoudelijke hulp in 2016 op een andere manier toe te wijzen een bezuiniging? Volgens woordvoerder Sebastiaan Hoek niet, want hij noemt het vooral een beleidswijziging. De inwoner krijgt niet meer de huishoudelijke hulp toegewezen in aantal uren, maar in het resultaat ervan. En dat resultaat moet zijn: een schoon huis. De werkgever moet dus op een andere manier naar de invulling van het werk gaan kijken. De arrangementsprijzen die de gemeente hiervoor biedt, zijn in overleg met de aanbieders afgesproken. Wie meer wil weten over hoe die arrangementen werken, vindt die informatie hier: en hier.

Inwoners van wie de indicatie in 2016 afloopt, kregen acht weken voor het aflopen hiervan een uitnodiging voor een gesprek met het sociaal wijkteam. Dit gesprek gaat over de specifieke situatie van de bewoner: diens eigen mogelijkheden en de ondersteuning die hij verder nog nodig heeft. Hoek legde me desgevraagd uit waar dit in de praktijk op neerkomt, namelijk dat 60 procent van de bewoners minder huishoudelijke hulp krijgt, 25 procent meer en 15 procent hetzelfde. “Er zijn nu mensen met een flink aantal uren die in een klein huis wonen en mensen met een klein aantal uren in een groot huis”, zei hij. “Dat pakken we aan. Het is dus echt niet alleen een bezuinigingsoperatie, we kijken naar ieders persoonlijke situatie.”

Wel is duidelijk dat de gemeente het werk met minder geld moet doen dan hier voorheen voor beschikbaar was, voegde hij eraan toe. Dat is onontkoombaar waar. En het is zeker geen slechte zaak om bij de beleidswijziging die in dit kader nodig is het resultaat centraal te stellen. Dat zou niet alleen in de huishoudelijke hulp, maar natuurlijk ook overal in de zorg het uitgangspunt moeten zijn.

9 Reacties Reageer zelf

 1. De Klerk
  Geplaatst op 30 november 2015 om 08:59 | Permalink

  Gewoon aan iedereen een robotstofzuiger geven en het lek is boven.

 2. Adrie Kok
  Geplaatst op 30 november 2015 om 13:57 | Permalink

  Laat ik beginnen dat ik de reactie van “De Klerk” walgelijk en stompzinnig vind. Huishoudelijke hulp is meer dan stofzuigen. De Klerk levert voor zijn oplossing ook geen financiële dekking.

  Hoe verstandig en redelijk het artikel “Een schoon huis” ook lijkt, de beslissing om van definitie te wisselen is en blijft een bezuinigingsmaatregel. Met zoveel woorden staat dat ook in de derde regel van het artikel: “… vooral een beleidswijziging”.

  Natuurlijk kan je simpelweg stellen dat een huis schoon moet blijven gedurende de periode dat hulp wordt geleverd, maar je zou daar minstens een onafhankelijk controlemechanisme aan moeten koppelen. De controle laten bij de organisatie die verantwoordelijk is voor het schoonhouden van het huis is een slecht idee.

  Het dan ook zo moeten zijn dat bij een verminderde zelfredzaamheid van de patient, het aantal uren hulp stijgt. Niet alleen bij aanvang van de dienstverlening maar ook halverwege de looptijd of om de maand et cetera.

  Ik heb – voor de gein natuurlijk – het schoonmaakcontract (SLA) van de gemeente Zaanstad opgevraagd. Met name de te leveren prestatie van de dienstverlener heeft mijn bijzondere interesse. Kijken of men ook zo modern doet als hen zelf betreft. U raadt het al: uren. Voldoende uren voor een mooie schone (werk)kamer. Dus ook de kamer van woordvoerder Sebastiaan Hoek.

 3. anh jansen
  Geplaatst op 30 november 2015 om 16:17 | Permalink

  Wederom een sterk staaltje ZorgSpeak; spreken over bekostiging op basis van resultaat terwijl het gaat om aangenomen werk.

  Welk resultaat wordt bedoeld? Budget of kwaliteit?

  In Zaandam gaat men over op aangenomen werk. Wordt daardoor de kwaliteit beter? Wordt het resultaat in de betekenis van kwaliteit bereikt? Dat is zaak tussen cliënt en zorgaanbieder. De Gemeente blijft daarbuiten. Voor de gemeente telt het resultaat van de budgettering; wordt de bezuiniging gehaald?

  Budget is nog immer leidend. Het ene resultaat is het andere niet.

  En daarmee is deze uitspraak van FvW een heel gevaarlijke;

  ‘En het is zeker geen slechte zaak om bij de beleidswijziging die in dit kader nodig is het resultaat centraal te stellen. Dat zou niet alleen in de huishoudelijke hulp, maar natuurlijk ook overal in de zorg het uitgangspunt moeten zijn’.

  -Taal van de verzekeraar/Overheid is niet de taal van de verzekerde/burger.

  Majoor Kees: Vragen? Geen vragen!

 4. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 30 november 2015 om 18:48 | Permalink

  Het resultaat dat wordt bedoeld wordt letterlijk vermeld: een schoon huis.

 5. ANH Jansen
  Geplaatst op 30 november 2015 om 20:43 | Permalink

  Aangenomen werk; werk voor een vaste prijs ongeacht de tijdsduur die het kost om het werk te verrichten. Het financiële risico wordt afgewenteld op de zorgaanbieder. In de regel is de kwaliteit van het resultaat minder; tijdsdruk maakt dat de zichtbare delen ‘schoon’ ogen, maar niet schoon hoeven te zijn.

  Zo wordt er in Hotels en Motels schoongemaakt. Doe maar geen vingertest, tenzij je net een tetanus injectie hebt gehad.

  Stukloon is werk verrichten en per uur worden betaald om een afgesproken resultaat te bereiken. Het financiële risico wordt afgewenteld op de opdrachtgever; in de regel is de kwaliteit van het resultaat hoger; meer tijd, meer werk, meer aandacht; ook voor de plinten en boven de kastjes. Doe de vingertest. Brandschoon. Je kan van de vloer eten!

  Deze bezuiniging wordt verkocht als zijnde leveren op resultaat.

  Dezelfde verwarring die ook is geïntroduceerd in het zorgstelsel 2006; de patiënt centraal, in plaats van aanbodsturing, vraagsturing.

  Maar wel binnen de door de Minister gestelde financiële kaders; het BKZ per segment. Private uitvoering van een publieke taak. Zorgpolis met een op=op clausule.

  Dat kan alleen in Nederland.

  ZorgSpeak is ZorgSpeak.

  Daarom is er ook de Keuzegids Zorgpolissen a 19,95 om achteraf tot de ontdekking te komen dat er de facto geen keuze is; BKZ maakt alle polissen gelijk. Zelfs vrijwillig bijbetalen is niet toegestaan. Wil je een TNF alfablokker en wil je die zelf betalen, dan kan dat niet in Nederland.

  Met als resultaat dat de overheveling dure geneesmiddelen voor de verplicht verzekerden in dit land nadelig heeft uitgepakt.

  Resultaat voor de Minister is dat de budgetten niet worden overschreden.

  Het ene resultaat is ook hier niet hetzelfde als het andere.

  De Gemeente zegt het een en bedoelt het andere.

  Het resultaat dat de Gemeente wil bereiken is een bezuiniging en het resultaat dat de verzekerde wil zien is een schoon huis.

 6. Alberts
  Geplaatst op 1 december 2015 om 09:24 | Permalink

  Het afwentelen van risico’s op de zorgaanbieder betekent uiteindelijk natuurlijk dat de verzekerde achter het net vist. Patiënten worden gewoon op de wachtlijst gezet en mogen 4 januari komen opdraven. Fijne feestdagen met uw depressie, staar en hartfalen!

 7. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 1 december 2015 om 15:36 | Permalink

  We hebben het hier niet over patiënten maar over cliënten die hulp in de huishouding krijgen. Dat is nogal een verschil.

 8. Adrie Kok
  Geplaatst op 1 december 2015 om 19:06 | Permalink

  Beste Frank, ik zou de opmerking over het verschil tussen cliënt en patiënt niet gemaakt hebben.

 9. Frank van Wijck Frank van Wijck
  Geplaatst op 1 december 2015 om 20:13 | Permalink

  Waarom niet?