Eén zorg

Zoönosen hebben onze aandacht. Over de gevolgen voor mens en dier worden veel congressen, seminars, en trainingen georganiseerd. Gelukkig tekent zich voorzichtig de trend af dat zowel dierenartsen als humane artsen meer en meer gezamenlijk deze bijeenkomsten bezoeken. De beheersbaarheid van de zoönosen – we hebben 183 soorten geïdentificeerd – is dan ook een gezamenlijke taak.

Dierenartsen en humane artsen hebben elkaar nodig. Wij zoeken elkaar steeds vaker op. Daardoor weten we ook steeds meer. Zo zouden professionals uit beide domeinen op tijd Q-koorts en aviaire influenza moeten herkennen. We krijgen ook meer inzicht in de impact van deze zoönosen.

Toch valt er nog veel zendingswerk te verrichten. De kennis over transmissie en vectoren neemt weliswaar toe, maar helaas laat de verspreiding van die kennis te wensen over.

Er is een beweging die daar verandering in brengt. One Health is een strategie van professionals uit beide domeinen die kennis uitwisselen en verspreiden op regionaal, landelijk en internationaal niveau. Deze samenwerking moet leiden tot doorbraken in het bio­medisch onderzoek, verrijking van de gezondheidszorg en verbetering van de medische educatie en klinische zorg voor dier en mens.

Ons bestuur wil ook haar steentje bijdragen. Het VvAA fonds ondersteunt One Health financieel om zo het concept op de kaart te krijgen. Voor dit jaar is er de One Health Game ontwikkeld. In dit strategische spel gaan teams van zorgprofessionals uit het veterinaire en humane domein de komende maanden een zoönosecrisis bezweren. De finale is dit najaar tijdens het jubileumcongres van de 150-jarige Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD).

Als het gaat om One Health moeten dierenartsen harder om aandacht roepen en de regierol nemen. Uitbraken beginnen vaak in de dierenwereld. Maar wanneer we de problemen willen aanpakken, dan moeten we echt willen samenwerken met alle belanghebbenden. One Health is voor ons allen één zorg.

Delen