Eerste ledenraad VvAA

Op 14 maart hebben VvAA-leden tijdens een extra ALV ingestemd met de kandidatenselectie voor een nieuw te vormen ledenraad. Daarmee is een historische mijlpaal bereikt en de eerste ledenraad van VvAA een feit.

De eerste ledenraad van VvAA is het resultaat van een proces richting meer ledenparticipatie, dat in 2021 begon nadat zowel bestuur als leden concludeerden daar behoefte aan te hebben. Een van de manieren waarop deze participatie vorm krijgt, is het in het leven roepen van een representatieve vertegenwoordiging van leden uit de verschillende (para)medische disciplines.

Een vertegenwoordiging die meedenkt over het te voeren beleid, standpunten ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken en andere thema’s waar VvAA zich sterk voor maakt. De vertegenwoordigers zijn leden die door een kiescommissie (met daarin leden) zijn voorgedragen en op de algemene ledenvergadering (ALV) van 14 maart door leden zijn benoemd.

ALV adviseren

Aan de ledenraadsleden wordt gevraagd mee te denken en de ALV te adviseren. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de vereniging zelf (het beleid) en over politiek-maatschappelijke ontwikkelingen die impact hebben op zorgprofessionals en zorgorganisaties. De eerste twee jaar heeft de ledenraad een adviserende rol richting de ALV.

Huisarts Willem Veerman, bestuursvoorzitter van Vereniging VvAA, is blij met de mijlpaal. “Dit is een mooie eerste stap in het proces van het meer betrekken van leden bij de vereniging. De volgende stappen moeten ledenparticipatie uitbouwen en meer structureel maken. Ik zie erg uit naar het contact met de raadsleden, want ik geloof erin dat de verbinding met onze achterban daardoor verder wordt versterkt. En dat het VvAA dus gaat helpen de thema’s op te pakken die voor onze leden het meest belangrijk zijn, en te doen waaraan de leden het meest behoefte hebben”, aldus Veerman.

Op vvaa.nl/alv vindt u meer informatie over de Algemene Ledenvergadering waarin de ledenraad tot stand kwam. De ledenraadsleden stelden zich voor in deze kieslijst (pdf).

Delen