Eerste reacties

De publicatie van het advies Met de stroom mee van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving leidt tot boeiende eerste reacties.

Wat opvalt bij de berichtgeving in de Volkskrant, is dat bij de beschrijving van het eerste advies – ‘Maak een einde aan de concurrentie (in de eerstelijnszorg)’ – de laatste drie woorden tussen haakjes zijn geplaatst. Bijna alsof het ook breder te interpreteren is. Terwijl dit specifieke advies juist expliciet maakt wat de Raad wel en ook níet voorstaat.

Algemeen Dagblad benadrukt dat door het inkomensafhankelijk maken van het eigen risico en de zorgpremie de zorgtoeslag grotendeels kan worden afgeschaft. De Telegraaf brengt hierbij in herinnering dat dit nu juist een plan was waarop het kabinet Rutte II bijna onderuitging. Ook wijst ze erop dat het kabinet geen plannen heeft in deze richting, en dat het ministerie van VWS al in een reactie heeft laten weten dat er al een inkomensafhankelijke bijdrage is en dat voor de lagere inkomens de zorgtoeslag bestaat.

‘Het RVS-advies is echter vooral een boodschap aan het volgende kabinet, dat een andere samenstelling kan hebben’

Het RVS-advies is echter vooral een boodschap aan het volgende kabinet, dat een andere samenstelling kan hebben. De SP reageerde er daarom hoopvol op, door meteen weer het Nationaal Zorgfonds naar voren te schuiven. Maar deze zin uit het voorwoord van het RVS-advies wijst erop dat dát nu ook weer niet de bedoeling is van de opstellers: ‘We komen zeer zeker niet met een tekentafeladvies waarin we een geheel nieuw stelsel ontwerpen’.

Delen