Effectief en ondoelmatig

Het lag voor de hand dat de beslissing van Zorginstituut Nederland dat ze ons basispakket kritisch tegen het licht gaat houden tot reacties uit het veld zou leiden. Meestal beginnen die reacties welwillend (‘…begrijpelijk dat stappen worden gezet om de zorgkosten in de hand te krijgen…’), gevolgd door de boodschap dat het om allerlei argumenten voor de reagerende partij – helaas, helaas – niet mogelijk is om hierin actief te participeren.

De ApneuVereniging slaat die stap over en gaat meteen vol op het orgel: Sjaak Wijma (directeur van Zorginstituut Nederland) heeft met apneuzorg écht het verkeerde voorbeeld aangehaald om duidelijk te maken dat het basispakket elementen bevat die eigenlijk helemaal niet zo waardevol zijn en daar dus niet in thuishoren. De onderzoekstappen die het Zorginstituut samen met zorgpartijen zet om het zorgtraject voor mensen met slaapapneu daar waar mogelijk te verbeteren, laten zien dat het allemaal wat genuanceerder ligt. Communicatie is moeilijk. In ieder geval lust de Telegraaf er wel pap van, want die kan koppen ‘Patiënten ‘stikbezorgd’ over apneuvergoeding’.

‘Behandelen wat voorkomen had kunnen worden is, hoe je het ook wendt of keert, het paard achter de wagen spannen’

Om dit te voorkomen, had Wijma wellicht beter geen concrete voorbeelden kunnen noemen, of ter nuancering veel meer voorbeelden. Het laatste is niet zo moeilijk, zeker niet als hij een koppeling had gemaakt met leefstijl. Overgewicht, roken en alcoholgebruik spelen een rol in het ontstaan van slaapapneu, maar ook van bijvoorbeeld type II diabetes, kanker en hart- en vaatziekten. Wijma had dan ook meteen kunnen aankaarten dat behandeling voor deze ziekten weliswaar effectief kan zijn, maar toch ondoelmatig. Behandelen wat voorkomen had kunnen worden is immers, hoe je het ook wendt of keert, het paard achter de wagen spannen. Aan het belang van wetenschappelijk onderzoek om tot betere behandelmogelijkheden te komen doet dat niets af. Maar toch klopt er iets niet.

Delen