Eigen risico

Geen 841 maar 699 euro. Nog steeds een flink bedrag natuurlijk, maar dan heb je ook wat. Een total bodyscan inclusief een eindgesprek over de resultaten. Laat die scan ‘iets’ zien achter de longen? Dan is het maar de vraag of dat ‘iets’ ook werkelijk wat voorstelt, maar dan zal de cliënt toch graag even naar de huisarts gaan om hierover uitsluitsel te krijgen. Die zal er niet blij mee zijn. Zeker als het inderdaad niets is, maar wel tijd en geld verknoeid zijn aan vervolgonderzoek dat nodig was om de ongeruste man of vrouw weer gerust te stellen.

Die 142 euro korting op een total bodyscan hebben we te danken aan de website Groupon,  waar wel meer van dit soort kortingsbonnen te krijgen zijn. Iets wat je Groupon niet kwalijk kunt nemen natuurlijk, het is gewoon handel. Het wordt alleen zo vervelend op het moment dat het om handel gaat die betrekking heeft op de gezondheidszorg, zoals die total bodyscan. De aanbieder hiervan – Prescan – is al eens in onaangename aanvaring gekomen met de Reclame Code Commissie, die concludeerde dat het bedrijf op een oneerlijke en misleidende manier adverteerde.

Minister Edith Schippers heeft de Gezondheidsraad inmiddels gevraagd om een advies over de mogelijkheden voor beperkte toelating van total bodyscans. Als dit niet haalbaar is, weet ik nog wel een alternatief. De verplichte ondertekening door de cliënt van een document met de boodschap: “In het volle besef dat ik gezond ben tot het tegendeel bewezen is, kies ik er toch voor om een total bodyscan te laten doen. Mochten hieruit consequenties te trekken zijn die mij doen besluiten gebruik te maken van gezondheidsvoorzieningen die tot het verzekerde domein behoren, dan verklaar ik mij bereid afstand te doen van alle vergoedingen die door deze verzekering worden gedekt.”

Delen